صفحه ۱۸۵

16 - و نزدیک غروب آفتاب بگوید:

"اللهم انی اعوذ بک من الفقر، و من تشتت الامر، و من شر ما یحدث باللیل و النهار، امسی ظلمی مستجیرا بعفوک و امسی خوفی مستجیرا بامانک ، و امسی ذلی مستجیرا بعزک ، و امسی وجهی الفانی مستجیرا بوجهک الباقی، یا خیر من سئل و یا اجود من اعطی، جللنی برحمتک و البسنی عافیتک و اصرف عنی شر جمیع خلقک ."

17 - و هر چه می‎تواند در حق برادران دینی خود دعا کند؛ و از حضرت موسی بن جعفر(ع) نقل شده که: هر کس در پشت سر برادر خود دعا کند از عرش ندا می‎شود: از برای تو باد صد هزار برابر آن.

18 - و بسیار خوب است که در این روز دعای حضرت سیدالشهداء(ع) و دعای حضرت زین العابدین (ع) که در صحیفه کامله ذکر شده است خوانده شود.

19 - و پس از غروب آفتاب بگوید:

"اللهم لاتجعله آخر العهد من هذا الموقف و ارزقنیه ابدا ما ابقیتنی. و اقلبنی الیوم مفلحا منجحا مستجابا لی، مرحوما مغفورا لی بافضل ما ینقلب به الیوم احد من وفدک و حجاج بیتک الحرام، و اجعلنی الیوم من اکرم وفدک علیک، واعطنی افضل ما اعطیت احدا منهم من الخیر و البرکة (والعافیة ) والرحمة و الرضوان و المغفرة ، و بارک لی فیما ارجع الیه من اهل أو مال او قلیل او کثیر، و بارک لهم فی."

20 - و بسیار بگوید:

"اللهم اعتقنی من النار."

ناوبری کتاب