صفحه ۱۸۱

ولی اگر یقین به بطلان حکم آنان پیدا کنیم وبدانیم در ماه اشتباه کرده اند و مثلا وقوف به عرفات را در روز هشتم انجام داده اند، در این صورت کافی بودن عملی که به پیروی آنان انجام شده محل اشکال است. پس اگر ممکن است بدون خوف و ضرر وقوف به عرفات را - هر چند اضطراری آن باشد - درک کنیم حج ما صحیح است؛ و گرنه بنابر احتیاط با قصد آنچه فعلا وظیفه اوست از حج و عمره مفرده، اعمال را همراه آنان انجام دهد و در سال بعد حج را بجا آورد. ولی یقین به بطلان حکم آنان کمتر پیدا می‎شود.

مستحبات وقوف به عرفات

(مسأله 516) پس از رسیدن به عرفات مستحب است:

1 - هنگام ظهر پس از قطع تلبیه "لااله الاالله" بگوید و حمد و ثنای خدای متعال را بجا آورد.

2 - غسل کند و نماز ظهر وعصر را با غسل و با یک اذان و دو اقامه بدون فاصله بجا آورد و خود را مهیای دعا و مسألت از خدا کند و به تمام معنا دل خود را متوجه خدا نماید و به مردم نگاه و توجه نکند.

3 - وقوف در پایین کوه و در طرف چپ آن در زمینهای هموار باشد و بالای کوه نرود؛ مگر در صورت ازدحام و کثرت جمعیت.

4 - در حال وقوف با طهارت باشد.

5 - صد مرتبه: "الله اکبر" بگوید؛ و صد مرتبه سوره: "قل هو الله احد" را بخواند؛ و آنچه می‎خواهد دعا کند و در دعا کوشش نماید که روز، روز دعا ومسألت از خداست. و از شیطان به خدا پناه برد؛ زیرا برای شیطان غافل کردن انسان در این مکان از غافل کردن در هر جای دیگر محبوبتر است.

ناوبری کتاب