صفحه ۱۷۷

عرفات یا مشعر باشد. و اگر پس از اتمام حج متوجه شود، پس اگر در وقت احرام عمره اجمالا نیت آن را داشته است حج او صحیح است.

(مسأله 503) بنابر احتیاط در حج تمتع پس از احرام و پیش از رفتن به عرفات، طواف مستحب بجا نیاورد؛ و اگر فرضا بجا آورد بنابر احتیاط لبیک را تجدید نماید.

مستحبات احرام حج

(مسأله 504) چیزهایی که در احرام عمره تمتع مستحب بود و در مسأله «202» به آنها اشاره شد در احرام حج نیز مستحب است. علاوه بر این مستحب است:

1 - پس از اینکه در راه مشرف بر "ابطح" شد به آواز بلند لبیک بگوید؛ و چون متوجه منی شد بگوید: "أللهم ایاک ارجو، و ایاک ادعو، فبلغنی املی و أصلح لی عملی."

2 - و وقتی که به منی رسید بگوید: "الحمدلله الذی اقدمنیها صالحا فی عافیة و بلغنی هذا المکان.

اللهم و هذه منی و هی مما مننت بها علی اولیائک من المناسک فاسالک ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تمن علی فیها بما مننت علی اولیائک و أهل طاعتک، فانما انا عبدک و فی قبضتک ."

3 - و شب عرفه را در منی بماند ونماز مغرب و عشا و صبح روز عرفه را در مسجد "خیف" بخواند؛ و بهتر است در نزد مناره وسط مسجد باشد تا سی ذراع اطراف آن، زیرا این محل جای نماز پیامبراکرم (ص) و انبیاء گذشته (ع) است. و می‎تواند تا طلوع آفتاب در منی بماند. و اگر پیش از طلوع آفتاب به طرف عرفات حرکت کند مانعی ندارد، ولی بهتر است قبل از طلوع آفتاب از وادی محسر نگذرد. و حد منی از گردنه عقبه است تا وادی

ناوبری کتاب