صفحه ۱۶۷

از داخل شدن در شوط یا جزء دیگر شک کند آیا آنچه را قبلا انجام داده درست بجا آورده است یا نه.

(مسأله 487) اگر در حال طواف یا سعی پول یا چیز دیگر غصبی یا مالی که خمس آن داده نشده همراه دارد به نحوی که آن پول یا آن چیز به حرکات طواف و سعی متحرک و جابجا می‎شود، صحت طواف و سعی او محل اشکال است.

مستحبات سعی

(مسأله 488) 1 - مستحب است پس از نماز طواف و پیش از سعی از آب زمزم بنوشد و از آن بر سر و پشت و شکم خود بریزد و بگوید: "أللهم اجعله علما نافعا و رزقا واسعا و شفاء من کل داء و سقم"

2 - و به طرف حجرالاسود برود و آن را لمس نماید و ببوسد و به آن اشاره نماید.

3 - و از دری که مقابل حجرالاسود است با آرامش و وقاربه طرف کوه صفا برود از بالای آن به خانه کعبه و ستونی که حجرالاسود در آن قرار دارد متوجه شود و به آن نگاه کند، و حمد و ثنای خدا را بجا آورد و نعمتها و خوبیهای او را در حق خود به یاد آورد.

4 - و پس از آن: هفت مرتبه: "الله اکبر" و هفت مرتبه: "الحمد لله" و هفت مرتبه: "لا اله الاالله" بگوید.

5 - پس سه مرتبه بگوید: "لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملک و له الحمد یحیی و یمیت و هو حی لا یموت بیده الخیر و هو علی کل شئ قدیر."

6 - پس صلوات بر پیغمبر و آل او بفرستد و سه مرتبه بگوید: "الله أکبر علی ما هدانا و الحمدلله علی ما أولانا و الحمدلله الحی القیوم و الحمدلله الحی الدائم."

ناوبری کتاب