صفحه ۱۶

یعنی: "گذشته از منافع معنوی حج و خارج شدن از گناهان و خضوع و خشوع در برابر خدای متعال، منافعی اقتصادی نیز از ناحیه آن به همه اهل شرق و غرب عالم می‎رسد و خواسته های مردم اطراف و بلاد مختلف در اثر گردهمایی در جاهایی که وسیله تجمع فراهم می‎گردد بررسی و حل و فصل می‎شود، و علوم و اخبار امامان (ع) به منطقه های گوناگون منتقل می‎شود."

پس بر این اساس از قرآن کریم و اخبار اهل بیت عصمت (ع) به خوبی استفاده می‎شود که سفر به خانه خدا علاوه بر آثار معنوی و جاذبه های روحی، دارای منافع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز برای مسلمانان جهان می‎باشد.

و در این کنگره بزرگ اسلامی که هر سال در کانون وحی و رسالت تشکیل می‎شود باید مصالح و منافع همه مسلمین مورد توجه واقع شود؛ و قدرتهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام با یکدیگر تماس بگیرند و در امور مهم با یکدیگر تفاهم کنند؛ و صفوف موحدین حقیقی و پیروان حضرت ابراهیم (ع) در برابر جبهه های کفر جهانی فشرده شود؛ و دستاوردهای فکری، علمی، اقتصادی و صنعتی آنان به یکدیگر منتقل گردد؛ و آثار و علوم پیامبراکرم (ص) و عترت آن حضرت - قرآن کریم و سنت - تبیین و تشریح و همچنان زنده و فروزان به همه مسلمین جهان ابلاغ گردد؛ و اگر در گوشه ای از جهان اسلام حادثه ناگواری رخ داد، سایر ملل مسلمان در راه علاج و رفع گرفتاری از آن ناحیه کوشش نموده و چاره جویی نمایند.

ولی مع الاسف باید گفت: چه حرمان و خسرانی بالاتر از اینکه اجتماع عظیم مسلمانان بر حسب ظاهر هر سال در ایام حج برقرار است و همه به آن دل خوش هستیم، ولی از این سفر الهی با این همه رنج و مشقت و مقدمات طاقت فرسا و هزینه های

ناوبری کتاب