صفحه ۱۴

خانه کعبه را مرجع و مأمن انسانها قرار دادیم."

و نیز خانه کعبه را به عنوان خانه عتیق و دیرینه معرفی می‎کند تا ارزشمندی و سابقه داری آن را نشان دهد؛ و اختصاص آن را به شخص یا گروه یا قوم و نژاد خاصی نفی کند؛ و ضیافتگاه همیشگی اهل توحید را معرفی نماید:

(ولیطوفوا بالبیت العتیق ) حج (22): 29.: "باید بر این خانه دیرینه طواف کنند."

با توجه به این نکات است که در میان احکام و دستورات اسلام نسبت به انجام حج و عمره بسیار تأکید شده است؛ و همین تأکیدات دلیل بر آن است که در اعمال و مناسک حج اهداف مهم و اسرار دقیقی نهفته است. از این رو حجاج محترم باید به اسرار این فریضه مهم الهی توجه کنند و از این سفر الهی در حد توان بهره برداری معنوی و اجتماعی بنمایند؛ و دور از انصاف است که ناآگاهانه و بی توجه به اهداف آن سفر حج را طی کنند.

طبق روایتی "هشام بن حکم" از حضرت امام صادق (ع) درباره فلسفه حج سؤال می‎کند؛ آن حضرت مصالح اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی حج را بیان می‎کند و می‎فرماید:

"و امرهم بما یکون من امر الطاعة فی الدین، و مصلحتهم من امر دنیاهم، فجعل فیه الاجتماع من الشرق و الغرب لیتعارفوا و لینزع کل قوم من التجارات من بلد الی بلد، و لینتفع بذلک المکاری و الجمال، و لتعرف آثار رسول الله (ص) و تعرف اخباره و یذکر و لا ینسی. و لو کان کل قوم انما یتکلمون علی بلادهم و ما فیها هلکوا و خربت البلاد و سقطت الجلب و الارباح و عمیت الاخبار و لم تقفوا علی ذلک، فذلک علة الحج." وسائل الشیعة، کتاب الحج، باب «1» از ابواب "وجوب الحج و شرائطه"، حدیث 18.

ناوبری کتاب