صفحه ۱۳۱

بر حجرالاسود بکش و آن را ببوس، اگر نتوانستی ببوسی دست بکش، و اگر نشد اشاره کن به آن و بگو:

"اللهم أمانتی ادیتها و میثاقی تعاهدته لتشهد لی بالموافاة . اللهم تصدیقا بکتابک و علی سنة نبیک صلواتک علیه و آله اشهد أن لا اله الا الله وحده لاشریک له، و أن محمدا عبده ورسوله آمنت بالله و کفرت بالجبت والطاغوت واللات و العزی و عبادة الشیطان و عبادة کل ند یدعی من دون الله".

واگر نتوانستی همه را بخوانی بعضی را بخوان و بگو:

"اللهم الیک بسطت یدی و فیما عندک عظمت رغبتی فاقبل سبحتی و اغفر لی و ارحمنی، اللهم انی أعوذ بک من الکفر و الفقر ومواقف الخزی فی الدنیا و الاخرة".

فصل دوم - طواف خانه خدا

واجبات، شرایط، احکام و آداب آن

اولین واجب عمره تمتع "نیت" و دومین واجب آن "احرام" بود که شرح آن گذشت.

سوم: "طواف خانه کعبه" است، بدین معنا که هفت مرتبه دور خانه کعبه به گونه ای که شرحش می‎آید بگردند؛ و هر دور را یک "شوط" می‎نامند.

(مسأله 368) "طواف" از ارکان عمره تمتع است؛ چنانکه از ارکان عمره مفرده و انواع حج نیز می‎باشد، مگر طواف نساء که هر چند واجب است ولی جزو عمره و حج نیست. پس در عمره تمتع اگر طواف را عمدا ترک کند تا وقت آن فوت شود عمره او باطل می‎شود. همچنین است عمره مفرده و انواع حج؛ خواه ترک طواف با علم به مسأله باشد یا از روی ندانستن مسأله یا

ناوبری کتاب