صفحه ۱۲۹

بعد کعبه را مخاطب قرار داده بگوید:

"ألحمدلله الذی عظمک و شرفک و کرمک و جعلک مثابة للناس و أمنا مبارکا و هدی للعالمین".

و در روایتی دیگر وارد شده که درب مسجد می‎گویی:

"بسم الله و بالله و من الله و ما شاءالله و علی ملة رسول الله صلی الله علیه و آله، و خیر الاسماء لله، و الحمدلله و السلام علی رسول الله، السلام علی محمد بن عبدالله (ص)، السلام علیک أیها النبی و رحمة الله و برکاته، السلام علی أنبیاء الله و رسله، السلام علی ابراهیم خلیل الله الرحمن، السلام علی المرسلین و الحمدلله رب العالمین، السلام علینا و علی عبادالله الصالحین، أللهم صل علی محمد و آل محمد و بارک علی محمد و آل محمد و ارحم محمدا و آل محمد کما صلیت و بارکت و ترحمت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید أللهم صل علی محمد [و آل محمد] عبدک و رسولک و علی ابراهیم خلیلک و علی أنبیائک و رسلک وسلم علیهم، و سلام علی المرسلین و الحمدلله رب العالمین أللهم افتح لی أبواب رحمتک و استعملنی فی طاعتک و مرضاتک و احفظنی بحفظ الایمان أبدا ما أبقیتنی جل ثناء وجهک ، الحمدلله الذی جعلنی من وفده و زواره و جعلنی ممن یعمر مساجده، و جعلنی ممن یناجیه. أللهم انی عبدک و زائرک فی بیتک ، و علی کل مأتی حق لمن أتاه وزاره، و أنت خیر مأتی و أکرم مزور، فاسالک یاالله یا رحمن بانک أنت الله لا اله الا أنت وحدک لاشریک لک و بأنک واحد أحد صمد لم تلد و لم تولد و لم یکن له (لک خ. ل) کفوا أحد، و أن محمدا عبدک و رسولک صلی الله علیه و علی أهل بیته یاجواد یاکریم یا ماجد یا جبار یا کریم أسألک أن

ناوبری کتاب