صفحه ۱۲۷

"أبان بن تغلب" - حضرت امام صادق (ع) چنین کرد و فرمود: "هر کس به منظور تواضع برای خدا چنین کند، خداوند صد هزار سیئه از او محو می‎کند، وصد هزار حسنه برای او می‎نویسد، و صد هزار درجه به او می‎دهد، و صد هزار حاجت از او روا می‎کند".

دوم: بر حسب فرمایش شیخ صدوق (ره) هنگام دخول در حرم بگوید:

"اللهم انک قلت فی کتابک المنزل و قولک الحق: "و أذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا و علی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق" أللهم انی أرجو أن أکون ممن أجاب دعوتک و قد جئت من شقة بعیدة و فج عمیق سامعا لندائک و مستجیبا لک مطیعا لامرک . و کل ذلک بفضلک علی و احسانک الی فلک الحمد علی ما وفقتنی له أبتغی بذلک الزلفة عندک و القربة الیک و المنزلة لدیک و المغفرة لذنوبی و التوبة علی منها بمنک . أللهم صل علی محمد و آل محمد و حرم بدنی علی النار و آمنی من عذابک و عقابک برحمتک یا أرحم الراحمین".من لایحضره الفقیه ‏529/2.

سوم: وقتی که داخل حرم شد مقداری از گیاه "اذخر" را که گیاه خوشبویی است بجود تا دهان او خوشبو شود.

مستحبات ورود به مکه معظمه

(مسأله 366) مستحب است حاجی برای ورود به مکه معظمه نیز غسل کند و با آرامش و وقار وارد شود؛ و کسانی که از راه مدینه منوره به مکه می‎آیند مانند رسول خدا(ص) از گردنه "مدنیین" که در بالای مکه است وارد شوند و هنگام خروج از مکه

ناوبری کتاب