صفحه ۹۹

(سؤال) شوهرم طلبه است و چون او را به عدالت قبول دارم ما در خانه نماز جماعت برگزار می‎کنیم، اما برخی اوقات بین من و شوهرم مشاجره ایجاد می‎شود و او عصبانی شده و حرف هایی رد و بدل می‎شود. آیا این مشاجره ها به عدالت او ضرر نمی زند؟

(جواب:) اگر او را به عدالت قبول دارید و فقط گاهی در مشاجره با شما عصبانی می‎شود و صحبت هایی رد و بدل می‎شود ضرر ندارد.

(سؤال) هنگام شرکت در نماز جماعت اگر نماز امام به نظر مرجع خودش صحیح باشد، اما به نظر مرجع مأموم صحیح نباشد؛ آیا می‎شود به چنین امامی اقتدا کرد؟

(جواب:) مأموم در صورتی می‎تواند به امام اقتدا کند که نماز او را صحیح بداند هرچند به حکم صحیحه "لا تعاد" باشد و اگر نماز او را باطل بداند اقتدا جایز نیست.

(سؤال) اگر امام جماعت در حالی نماز می‎خواند که 40 درجه از قبله منحرف شده است؛ آیا می‎توان به طرف قبله ایستاد و به او اقتدا کرد؟

(جواب:) در این صورت صحت نماز محل اشکال است.

(سؤال) فردی به اجتهاد خویش در بیش از مسافت (22/5 کیلومتر) نماز را تمام می‎خواند بنده با ایشان همسفر بودم و به او اقتدا می‎کردم؛ آیا نمازهایی که بدین صورت خوانده ام صحیح است ؟

(جواب:) اشکال دارد.

(سؤال) با توجه به این که این جانب فاقد دو انگشت دست چپ هستم و انگشت دیگرم هم هنگام سجده کاملا روی زمین قرار نمی گیرد، اما کف دست روی زمین قرار می‎گیرد؛ آیا می‎توانم امامت جماعت را به عهده گیرم ؟

(جواب:) در فرض سؤال، امامت جماعت برای شما اشکال ندارد.

(سؤال) امام جماعت در حال خواندن نماز جهریه است و مأموم برای تمرکز حواس به قرائت امام گوش می‎دهد و متوجه می‎شود که امام جماعت اصول قرائت را رعایت نمی کند؛ آیا جایز است که دقت کند؟ و در صورت مجاز بودن، آیا می‎تواند به امام حاضر اقتدا کند؟

(جواب:) اگر امام جماعت نماز و قرائت آن را غلط می‎خواند، اقتدا به او صحیح نیست و باید از باب امر به معروف و نهی از منکر با رعایت شرایط به او تذکر دهند.

ناوبری کتاب