صفحه ۹۰

قضا شده، شروع به خواندن کنم و سپس نمازهای قبل از آن را به ترتیب به صورت معکوس بخوانم ؟

(جواب:) بنابر احتیاط به ترتیبی که فوت شده است قضا کنید.

(سؤال) در زمانی که به سن بلوغ رسیده ام احتمال می‎دهم یکی دو سال سهوا یا از روی غفلت، نماز نخوانده ام و همین طور در سال های پس از آن فکر می‎کنم که تعدادی نماز به عهده دارم، اما مدت هیچ کدام را نمی دانم. تکلیف من چیست ؟

(جواب:) مقداری را که مظنه دارید ترک شده است قضا کنید.

(سؤال) کسی که نماز قضا به عهده دارد؛ آیا می‎تواند به خاطر حل مشکلاتش ساعاتی از وقت روزانه خود را به برنامه دعا اختصاص دهد یا این که خواندن نمازهای قضا اولویت دارد؟

(جواب:) عجله در قضای نمازها واجب نیست، ولی نباید به نحوی باشد که منجر به سستی و بی اعتنایی به قضا کردن نمازها شود و در هر حال بهتر آن است که قضای نمازها را مقدم بدارد.

(سؤال) اگر فردی به جای چند روز نماز فقط تعداد رکعات نمازهای قضا شده را می‎داند (مثلا 200 رکعت) اما نمی داند که چند روز بوده و نمی داند که از صبح شروع می‎شود یا ظهر یا مغرب، در این صورت تکلیف چیست ؟

(جواب:) بهتر است از نماز ظهر شروع شود و پنج نماز را مرتبا بخواند تا آن مقدار مظنون را قضا کند.

(سؤال) در صورتی که تعداد نمازها و روزه های قضا شده را ندانیم تکلیف چیست ؟

(جواب:) به مظنه عمل کنید.

قضای نماز والدین

(سؤال) سال گذشته پدرم از دنیا رفت و من می‎دانم که ایشان چند سال نماز و روزه نخوانده است، برادر بزرگ تر هم از انجام نماز و روزه های پدر امتناع می‎کند با

ناوبری کتاب