صفحه ۸۸

(سؤال) این جانب مدیر یک مجموعه اقتصادی هستم که جهت انجام امور محوله، معمولا روزها مسافرت می‎کنم تکلیف این جانب در خصوص نماز و روزه چیست ؟ آیا اگر ده روز مسافرت نداشتم در اولین سفر بعد از ده روز، نمازم شکسته است ؟

(جواب:) اگر مسافرت در مسافت شرعی در ارتباط با شغل شما باشد به طوری که همه روزه یا لااقل در کمتر از ده روز به سفر می‎روید نماز و روزه شما صحیح و تمام است و اگر بر حسب اتفاق ده روز توقف کردید باید در سفر اول شکسته بخوانید.

(سؤال) این جانب دانشجو در شهرستان قزوین می‎باشم که جهت ادامه تحصیل به تهران می‎روم گاهی از اوقات قبل از اذان مجبور می‎شوم به تهران عزیمت کنم؛ خواهشمندم با توجه به سکونت این جانب در قزوین و تحصیل در تهران بیان فرمایید نماز و روزه بنده به چه صورت است ؟

(جواب:) اگر در کمتر از ده روز به تهران رفت و آمد می‎کنید به این معنا که نه در تهران و نه در قزوین ده روز توقف ندارید نماز و روزه شما تمام است در غیر این صورت اگر قصد اقامه ده روز در تهران نداشته باشید نماز و روزه شما شکسته است.

(سؤال) این جانب ساکن تهران و محل کارم قزوین است که هفته ای دو یا سه روز به آن جا رفت و آمد می‎کنم و وطن اصلی من نیز شهر دیگری است؛ در ضمن یک یا دو هفته یک بار جهت دیدار با همسرم به اصفهان می‎روم. طبق استفتاء قبلی، حضرت عالی فرموده بوده اید: در تهران و قزوین و وطن اصلی، نماز تمام است؛ سؤال این است که حکم نماز و روزه من در اصفهان چگونه است ؟

(جواب:) سفرهایی که مربوط به شغل و کار نیست، مانند سفر برای دیدار همسر یا اقوام، مشمول احکام کثیرالسفر نیست، بلکه نماز و روزه در این قبیل سفرها شکسته می‎شود و همچنین است سفرهای زیارتی.

(سؤال) این جانب در حال خدمت سربازی هستم و پنچ روز هفته را به مقدار 80 کیلومتر از محل سکونت خود تا محل خدمت مسافرت می‎کنم و در محل خدمت نیز به مناطق اطراف، با فواصل مختلف به مأموریت می‎روم؛ نظر به این که خدمت

ناوبری کتاب