صفحه ۸۷

دائم السفر

(سؤال) حداقل مدتی را که برای کثیرالسفر معتبر می‎دانید چقدر است ؟

(جواب:) برای تحقق عنوان کثیرالسفر، چنانچه کسی هفته ای یک بار بخواهد به مدت 4 ماه رفت و آمد کند، ظاهرا چنین شخصی عرفا کثیرالسفر است.

(سؤال) دائم السفر که در سفر اول (مثلا از قم به ورامین) نمازش شکسته است اگر در سفر دوم (از ورامین به قصبات) به کمتر از مسافت شرعی مسافرت کند، آیا سفر دوم محسوب می‎شود که نماز تمام باشد؟

(جواب:) در فرض سؤال، سفر از ورامین به قصبات، سفر دوم حساب نمی شود.

(سؤال) اگر کسی که به خاطر موقعیت اجتماعی برای انجام کارهای مردم سفرهای متعدد انجام می‎دهد و این سفرها برای او درآمد چندانی ندارد؛ آیا دائم السفر محسوب می‎شود؟ در صورتی که سفر او همراه با زیارت باشد چطور؟ و اگر صرفا برای زیارت سفر می‎کند تکلیف او چیست ؟

(جواب:) اگر حداقل در هر هفته یک روز برای انجام کار یا کارهایی به سفر می‎رود چه برای کسب درآمد و چه برای کارهایی که درآمد ندارد، مانند خدمت به دیگران یا تبلیغ، نماز و روزه اش تمام است؛ هرچند در ضمن سفرها زیارت یا تفریح هم وجود داشته باشد، ولی اگر صرفا برای زیارت یا تفریح و مانند آنها سفر می‎کند حکم سفر دارد و نماز و روزه اش شکسته است.

(سؤال) محل زندگی ام شیراز و محل کارم اهواز است و چون پیمانکارم، زمان و مدت تردد به اهواز مشخص نیست لطفا در مورد نماز و روز مرا راهنمایی کنید.

(جواب:) اگر شما معمولا نه در شیراز و نه در اهواز ده روز نمی مانید و مرتب بین محل زندگی و محل کار در رفت و آمد هستید و از باب مثال هر هفته یک بار به اهواز برای کارتان سفر می‎کنید نماز و روزه شما تمام است، ولی اگر ده روز در محل زندگی می‎مانید پس، در سفر اول نماز و روزه شما شکسته می‎شود و در سفرهای بعدی نماز و روزه شما تمام است.

ناوبری کتاب