صفحه ۸۶

(جواب:) اگر نجف آباد وطن و اقامتگاه فعلی شما نیست و از حد ترخص جلال آباد خارج است در مفروض سؤال، نماز شما شکسته است.

(سؤال) با توجه به مسأله 1105 توضیح المسائل حضرت عالی در مورد مسافری که رفتن او سه فرسخ و برگشتن او پنج فرسخ باشد، فرموده اید که نماز او تمام است، اما در درس خارج چنین مواردی را از مصادیق سفر امتدادی دانسته و در نتیجه حکم به قصر نماز کردید، آیا فتوا عوض شده است ؟

(جواب:) آنچه در بحث مطرح شد سیر سه فرسخ و پنج فرسخ دوری بود که در واقع مسیر هشت فرسخی امتدادی است نه تلفیقی، پس فتوا عوض نشده است.

(سؤال) با توجه به این که "قصد سفر" از جمله شروط شکسته شدن نماز است، لذا اگر کسی را در حال خواب یا بیهوشی به اندازه مسافت شرعی، نقل مکان دهند در حالی که قصد مسافت نداشته باشد؛ آیا موجب شکسته شدن نماز یا جواز افطار روزه می‎شود؟

(جواب:) نماز در صورتی شکسته می‎شود که قصد مسافت با دیگر شرایط آن وجود داشته باشد و در فرض سؤال چنین نیست، پس نماز شکسته نیست.

(سؤال) برای شکسته شدن نماز آیا سفر موضوعیت دارد یا شغل ؟ و همچنین چه فرقی است بین کسی که شغلش در سفر است با کسی که شغلش سفر است ؟ و آیا دانشجو شغلش در سفر است یا شغلش سفر است ؟

(جواب:) به نظر این جانب فرق بین سفری که در ارتباط با شغل باشد با سفری که خودش شغل باشد نیست و موضوع سفر شغلی است که از حکم قصر در سفر، استثنا شده است. بنابراین اگر دانشجو مدتی طولانی در محلی سکونت داشته باشد که مثل اهل آن محل مرکز زندگی اش آن جاست، آن جا حکم وطن را دارد و نمازش تمام است و در راه رفتن به چهار فرسخ نمازش در بین راه شکسته است اگر به وطن یا محلی که قصد اقامه ده روز را دارد بخواهد سفر کند، ولی اگر مرتب در کمتر از ده روز رفت و آمد می‎کند در همه جا نمازش تمام است.

ناوبری کتاب