صفحه ۸۳

وطن

(سؤال) ضرورت تحصیلی باعث شده که از سه سال پیش در شهر گنبد ساکن شوم و در آن جا خانه ای هم خریده ام، اکنون تصمیم دارم پس از یکی دو سال دیگر که فارغ التحصیل می‎شوم به وطن اصلی خود برگردم؛ آیا گنبد وطن دوم من به حساب می‎آید؟

(جواب:) در صدق وطن، نه سابقه ملاک است نه آینده و وطن به معنای اقامتگاه فعلی انسان است که انسان در آن جا بساط زندگی را پهن کرده است و خود را در آن جا مسافر نمی داند. و در صورت شک، حکم وطن بار نیست.

(سؤال) بنده و همسرم متولد یکی از شهرستان ها هستیم، اما ضرورت شغلی همسرم باعث شده که در قم ساکن شویم؛ اکنون حدود دوازده سال است که در قم زندگی می‎کنیم و برای دیدار اقوام و آشنایان به شهرستان می‎رویم، با توجه به این که آن شهرستان وطن اصلی ما بوده است، وظیفه ما در مورد نماز و روزه، هنگام مسافرت به آنجا چیست ؟

(جواب:) وطن به معنای اقامتگاه فعلی انسان است؛ اگر شما عملا مقیم قم می‎باشید و به آن شهرستان گاهی برای دیدار می‎روید، آنجا دیگر وطن شما نیست؛ ولی اگر در سال چندین ماه هم در آنجا می‎مانید، که طبعا دو اقامتگاه دارید باید در آن جا نیز نماز را تمام بخوانید.

(سؤال) شما در جواب استفتایی فرموده اید "برای صدق وطن قصد اقامت چند ساله لازم است" منظور از چند سال چیست، آیا قصد دو سال کافی است ؟

(جواب:) کفایت قصد اقامه دو سال در صدق وطن مشکل است، اقلا باید چهار یا پنج سال باشد به شرطی که مانند شخص مواطن در آن جا زندگی کند و خود را مسافر نبیند.

(سؤال) از جهت قصر و اتمام، تا چه زمانی فرزندان تابع پدر و مادرند؛ آیا فرزند، قبل از جدا شدن از خانواده می‎تواند برای خود وطن دیگری انتخاب کند؟

ناوبری کتاب