صفحه ۷۸

(جواب:) کیفیت مذکور گرچه در حال دعا، در بعضی از روایات کافی، ج 2، ص 480. آمده است، ولی در قنوت بهتر است، بلکه احتیاط آن است که به همان کیفیت متعارف باشد؛ یعنی کف دست ها را به طرف آسمان بگیرد.

(سؤال) آیا طول دادن قنوت نماز، امری مستحب است ؟

(جواب:) طول دادن قنوت مستحب است و از بعضی روایات استفاده می‎شود که هر اندازه قنوت در دنیا طولانی باشد در قیامت راحتی بیشتر است.

(سؤال) آیا سلام دادن به ائمه اطهار(ع) در قنوت اشکال دارد؟

(جواب:) اگر به صورت دعا باشد مانعی ندارد.

(سؤال) اگر انسان در رکعتی که قنوت ندارد قنوت بخواند؛ آیا نمازش صحیح است و آیا سجده سهو بر او واجب می‎شود؟

(جواب:) در مفروض سؤال، نمازش صحیح است و بنابر احتیاط دو سجده سهو به جا آورد.

(سؤال) آیا کسی که فکر کرده که در قنوت جایز است ادعیه به فارسی خوانده شود باید نمازهایش را اعاده کند؟

(جواب:) اگر جاهل قاصر بوده و هیچ احتمال خلاف نمی داده اعاده لازم نیست.

تسبیحات اربعه

(سؤال) آیا به فتوای شما در هیچ حالی خواندن یک بار تسبیحات اربعه کافی نیست ؟ حتی در تنگی وقت ؟ اگر چنین است پس در تنگی وقت چه باید کرد؟

(جواب:) بنابر احتیاط واجب در تنگی وقت نیز باید تسبیحات اربعه را سه بار بگوید و گفتن آن چند ثانیه بیشتر نمی شود.

(سؤال) اگر در نماز، به جای تسبیحات، سوره حمد را شروع کردیم و سپس متوجه شدیم؛ آیا می‎توانیم آن را رها کرده و شروع به خواندن تسبیحات کنیم ؟

ناوبری کتاب