صفحه ۷۷

(سؤال) تکرار "الله اکبر" در بین ارکان نماز برای توجه و مراقبه چه حکمی دارد؟

(جواب:) اگر به قصد مطلق ذکر باشد نه به قصد استحباب در این محل خاص، اشکالی ندارد، مگر آن که به قدری طولانی شود که عرفا او را از صورت نمازگزار خارج کند.

(سؤال) تفسیر نمونه (به نقل از روح المعانی) ذیل آیات 59، 64، 69 و 72 سوره واقعه در مورد امیر المؤمنین (ع) چنین نقل می‎کند: آن حضرت پس از خواندن آیات فوق، سه مرتبه فرمودند: "بل انت یا رب". آیا این کار در نماز مستحب است ؟

(جواب:) گفتن جمله مذکور به قصد ذکر اشکال ندارد، در هر جای نماز جایز است ذکر یا دعایی را انجام داد و یا آیه ای را از قرآن بخوانید.

(سؤال) آیا هنگام نماز، گفتن "بحول الله تعالی و قوته اقوم و اقعد" اضافه کردن "تعالی" در ذکر مزبور اشکال دارد؟

(جواب:) اشکال ندارد، ولی نه به قصد ورود، بلکه به قصد ذکر مطلق.

(سؤال) اگر کسی در نماز، قنوت یا تشهد یا سلام یا ذکر بیجایی را اشتباها بگوید؛ آیا باید هر جا که متوجه شد فورا بدون این که یک حرف هم زیادتر بگوید توقف کند؟

(جواب:) بله، مگر این که آنچه می‎گوید ذکر باشد و آن را به قصد مطلق ذکر بگوید.

قنوت

(سؤال) در نماز واجب چند قنوت می‎توان خواند؟

(جواب:) نمازهای واجب جز نمازهای عید، جمعه و آیات، بیش از یک قنوت ندارد هرچند می‎توان در همان یک قنوت ادعیه متعددی خواند.

(سؤال) شنیده ام که در حدیث وارد شده است که گناهکار هنگام قنوت بر خلاف بقیه مردم پشت دست هایش را به طرف آسمان بگیرد. آیا چنین کاری بدعت نیست ؟

ناوبری کتاب