صفحه ۷۵

هم یک سجده حساب می‎شود و اگر ذکر نگفته باشد باید به قصد قربت مطلقه؛ یعنی بدون قصد وجوب یا استحباب بگوید.

(سؤال) اگر در سجده بدون جدا شدن پیشانی از مهر، با حرکت دادن پیشانی بر روی مهر مانعی، مانند چادر را بر طرف کند آن سجده چه حکمی دارد؟

(جواب:) اشکال ندارد، اما در حال حرکت ذکر سجده را نگوید.

(سؤال) آیا کرم یا لوازم آرایشی که خانم ها به صورتشان می‎زنند برای سجده مانع حساب می‎شود یا خیر؟ پودر و کرم پودر نیز چه حکمی دارد؟

(جواب:) اگر کرم و مانند آن در پیشانی باشد جسمیت دارد نباید با آنها سجده کند.

(سؤال) اخیرا تسبیح هایی درست کرده اند که زیر شیخک آن مهر کوچکی به شکل دایره و به قطر یک و نیم سانتی متر می‎باشد آیا این مقدار مهر برای سجده کفایت می‎کند؟

(جواب:) ظاهرا مانعی ندارد.

(سؤال) با توجه به این که نماز مستحبی، برخی از احکام نماز واجب را ندارد، مثل نماز در حال حرکت و امثال آن، آیا در نماز مستحبی می‎توان بر فرش سجده کرد؟ و حکم سجده بر دستمال کاغذی چیست ؟

(جواب:) از نظر آنچه سجده بر آن صحیح است فرقی بین نماز مستحبی و واجب نیست و در مورد دستمال کاغذی اگر معلوم نباشد که از چیزی که سجده بر آن صحیح است ساخته شده است اشکال دارد، ولی در صورت نبودن چیزی که سجده بر آن صحیح است [دستمال کاغذی ] بر موکت و قالی تقدم دارد.

(سؤال) پس از شنیدن آیه سجده دار از نوار ضبط، آیا سجده واجب می‎شود؟ و اگر قاری چند مرتبه آیه سجده دار را تکرار کند، آیا برای هر بار تکرار یک سجده لازم است و یا در مجموع یک سجده کافی است ؟

(جواب:) در صورت گوش دادن، سجده واجب است و در صورتی که صدای آن به گوش انسان بخورد نیز بنابر احتیاط سجده واجب می‎شود و با تکرار خواندن و شنیدن، تکرار سجده لازم است.

ناوبری کتاب