صفحه ۷۰

اذان و اقامه

(سؤال) با توجه به مسأله 114 توضیح المسائل، آیا کشیدن صدا باعث زیاد شدن مد در کلمات اذان نمی شود؟

(جواب:) کشیدن صدا ملازم با مد نیست و اگر فرضا هم بشود نباید صدا را بکشد.

(سؤال) برخی از اعتقادات ما چرا در اذان و اقامه نیامده است ؟ آیا گفتن این گونه شهادات در اذان و اقامه به قصد رجا جایز است ؟

(جواب:) چنین نیست که هر چه حق است و ما به آن اعتقاد داریم بتوان آن را در اذان و اقامه ذکر کرد. فقرات اذان و اقامه توقیفی است.

(سؤال) گروهی از اهل سنت ادعا می‎کنند که طبق نظر مراجع شیعه، گفتن "أشهد أن علیا ولی الله" در اذان به قصد اذان حرام است. آیا این موضوع صحت دارد؟

(جواب:) شهادت به ولایت علی (ع) جزء اذان و اقامه نیست. پس نباید آن را به قصد جزئیت گفت، ولی اصل گفتن آن اشکال ندارد.

واجبات نماز

تکبیرة الاحرام

(سؤال) منظور از این جمله "الله اکبر اول نماز را باید به عربی صحیح تلفظ کرد" چیست ؟ آیا منظور درست تلفظ کردن لام در الله است یا رعایت فتحه و ضمه ؟

(جواب:) منظور این است که خود جمله که عربی است به نحو صحیح تلفظ شود و ترجمه آن کافی نیست.

(سؤال) هنگام گفتن تکبیرة الاحرام مستحب است دست ها در چه حالتی باشد؟

(جواب:) بهترین وجه این است که با شروع گفتن تکبیر، دست ها به طرف بالا در حالی که کف دست ها باز و رو به قبله باشد حرکت کند تا مقابل صورت برسد و با خاتمه تکبیر، دست ها هم پایین برگشته باشد.

ناوبری کتاب