صفحه ۶۸

احکام قبله

(سؤال) با توجه به این که امام زاده مدفون در روستا حدود 40 درجه از قبله منحرف است و اقامه نماز جماعت و یا فرادا به طرف قبله باعث بروز اختلاف و تشنج در روستا می‎شود؛ آیا می‎توان به خاطر حفظ وحدت - هنگام اقامه - نماز حداقل تا 15 درجه از مسیر قبله منحرف شد؟

(جواب:) با فرض علم به جهت قبله رعایت آن هم در جماعت و هم در فرادا لازم است و اگر اقامه جماعت، موجب نزاع و اغتشاش باشد موقتا از اقامه آن پرهیز شده و با استدلال و گفتگوی منطقی اختلاف برطرف شود.

(سؤال) کسی که جهت قبله را می‎داند که طرف جنوب است، اما درجه آن را نمی داند تکلیف او چیست ؟

(جواب:) باید برای تشخیص جهت قبله تفحص کرد و با عدم امکان تحصیل علم، عمل به مظنه کافی است و اگر بعدا کشف خلاف شد تا انحراف 45 درجه، نماز صحیح می‎باشد.

(سؤال) در نیمکره غربی، مناطقی است که به هر سه یا چهار طرف که بایستید قبله است در این مناطق در چه جهتی اعمال شرعی را باید انجام داد؟

(جواب:) در فرض سؤال، ایستادن به هر طرف از آن جهات مجزی است هرچند بهتر است برای انسجام صفوف مسلمین بنای محراب مساجد و نیز نمازهای جماعت به سمت واحدی باشند.

پوشش در نماز

(سؤال) آیا می‎شود با چادر نازک در تاریکی نماز خواند به طوری که چیزی مشخص نباشد؟

(جواب:) اگر فقط در نور بدن نمایان باشد در تاریکی هم اشکال دارد.

ناوبری کتاب