صفحه ۶۷

(جواب:) اگر نماز جمعه واجد شرایط، اقامه شود شرکت در آن برای افراد واجد شرایط واجب است و در صورت عدم شرکت از خواندن نماز ظهر قبل از اتمام نماز جمعه خودداری شود و در صورت خواندن نماز ظهر همزمان با جمعه، صحت آن محل اشکال است.

(سؤال) لطفا معنای اصطلاحات زیر را بیان فرمایید.

1- وقت زوال. 2 - وقت چاشت. 3 - وقت پهن شدن آفتاب. 4 - صدر نهار جمعه.

(جواب:) منظور از وقت زوال هنگام ظهر شرعی است. چاشت اوایل صبح بعد از گذشت ساعتی از طلوع آفتاب است. مقصود از پهن شدن آفتاب ساعتی بعد از طلوع خورشید است. مقصود از صدر نهار نیز هنگامی است که خورشید بالا می‎آید.

نمازهای مستحبی

(سؤال) برای درک ثواب نماز غفیله، آیا می‎توان دو رکعت از نافله مغرب را به نیت نماز غفیله خواند؟

(جواب:) نماز غفیله غیر از چهار رکعت نافله مغرب است و جمع آنها در قصد مشکل است.

(سؤال) برای فرار از ریا، آیا می‎توان نافله عشا را ایستاده خواند؟

(جواب:) محل اشکال است.

(سؤال) با توجه به این که نمازهای مستحبی نوافل را در هر شرایطی می‎توان به جا آورد لطفا بفرمایید: مثلا خانمی که در آشپزخانه مشغول کار است، آیا می‎شود در عین کار کردن نوافل را هم بخواند؟ و در این صورت شرایطی همچون قبله و حجاب را چگونه رعایت کند؟

(جواب:) کسی که نمی تواند ایستاده و رو به قبله نماز مستحبی را بخواند اشکال ندارد که در حال حرکت و با اشاره نماز بخواند، ولی شرایط دیگر طهارت و پوشش را باید رعایت کند.

ناوبری کتاب