صفحه ۶۶

(سؤال) فضانوردان مسلمانی که به فضا می‎روند با توجه به این که هر 90 دقیقه یک بار به دور زمین می‎چرخند وقت نماز و کیفیت آن چگونه است ؟

(جواب:) در هر 24 ساعت هر یک از نمازهای پنچ گانه را یک مرتبه با ترتیب شرعی آن انجام دهند و بهتر است فاصله متعارف زمانی بین اوقات نمازها در زمین را رعایت کنند.

(سؤال) محل زندگی من بلاد کفر است در چنین سرزمینی که اوقات شرعی را بیان نمی کنند چگونه اوقات نماز را به دست آورم ؟ آیا می‎توانم از طلوع تا غروب خورشید را حساب و تقسیم به دو قسمت مساوی کنم و شروع نیمه دوم را اول ظهر بدانم ؟

(جواب:) برای این که مطمئن شوید نماز را در وقت خوانده، احتیاطا نماز ظهر را تا زمان کوتاهی پس از نیمه حقیقی تأخیر بیندازید.

(سؤال) آقایی می‎گوید: در شرایط عادی، جمع بین نمازهای یومیه، مطلوب شریعت محمدی نبوده و مکروه است و اگر نشانگر سبک شمردن نماز باشد جایز نیست (یعنی باید نماز ظهر را در وقت ظهر، عصر در وقت عصر و مغرب و عشا هم هر کدام در وقت خود خوانده شوند) نظر حضرت عالی چیست ؟

(جواب:) ظاهرا فاصله انداختن بین نمازها به خودی خود استحباب ندارد آنچه استحباب دارد تأخیر نماز برای انجام آن در وقت فضیلت است و وقت فضیلت نماز عصر از زمانی است که سایه شاخص به اندازه مثل شاخص بلند شود؛ هرچند محتمل است پس از اذان و گذشتن وقت به اندازه وقت نماز ظهر نیز وقت فضیلت محسوب شود و وقت فضیلت نماز عشا از هنگامی است که سرخی طرف مشرق از بین برود.

(سؤال) آیا مقلدین شما روزهای جمعه اگر به نماز جمعه نرفتند حق خواندن نماز ظهر در اول وقت را ندارند و باید صبر کنند تا نماز جمعه شهرشان تمام شود؟ و اگر اول وقت بخوانند نمازشان باطل است ؟

ناوبری کتاب