صفحه ۶۳

نماز میت

(سؤال) فردی که در زمان حیاتش جز دروغ، ستم و بدی چیز دیگری از او ندیده ایم، اکنون پس از مرگ می‎خواهیم برای او نماز میت بخوانیم و طبیعتا در نماز میت چنین می‎خوانیم "لا نعلم منه الا خیرا" آیا یک دروغ واضح نیست ؟

(جواب:) ممکن است مراد از کلمه "خیر" در آن اسلام و اعتقادات صحیح میت باشد نه اعمال و رفتارش.

(سؤال) اگر نماز میت بیست نفر را نخوانده اند و آنها را در یک ردیف به خاک سپرده اند؛ آیا می‎شود به همه آنها یک نماز خواند و یا باید برای هر کدام یک نماز میت جداگانه خواند؟

(جواب:) بنابر احتیاط باید برای هر کدام یک نماز میت جداگانه خوانده شود.

(سؤال) در صورت عدم دسترسی به مرد مطلع جهت اقامه نماز میت و تلقین آن، آیا می‎توان نماز مذکور را توسط خانم به جا آورد؟

(جواب:) بلی زن می‎تواند به میت نماز بخواند و کفایت می‎کند، بلکه بعید نیست زنان بتوانند به او اقتدا کنند، ولی همچون اقتداء به مردها اذکار را باید خودشان بخوانند.

(سؤال) چرا در نماز میت بعد از نیت و گفتن الله اکبر اول، متن نماز بدون ذکر بسم الله الرحمن الرحیم آغاز و قرائت می‎گردد و نام طیبه مذکور لحاظ نشده است ؟

(جواب:) نماز میت در حقیقت نماز نیست، بلکه دعا برای میت است و مطابق دستور شرع بعد از تکبیر اول باید شهادتین گفته شود و در شهادتین بسم الله وارد نشده است.

نماز وحشت

(سؤال) آیا می‎شود هر شب به نیت مردگان از شیعیان امیر المؤمنین (ع) در جهان به عنوان شب اول قبر، نماز وحشت خواند؟

(جواب:) به قصد رجا و ثواب اشکال ندارد.

ناوبری کتاب