صفحه ۶۲

(سؤال) شهید به چه کسی گفته می‎شود؟

(جواب:) شهید به معنای عام به کسی می‎گویند که در راه انجام وظیفه شرعی و عقلی خود کشته شده و شهید به معنای خاص کسی است که علاوه بر آن در جبهه نبرد نظامی با دشمنان اسلام و مسلمین کشته شده باشد.

(سؤال) آیا طواف دادن مرده ها در اطراف قبور ائمه اطهار(ع) دلیلی دارد؟

(جواب:) طواف دادن میت به گرد قبور ائمه (ع) دلیلی ندارد، ولی در روایات است که امام حسن به امام حسین (ع) وصیت کرده که پس از مرگم مرا به سوی قبر رسول الله (ص) متوجه ساز تا با او تجدید عهد کنم؛ سپس مرا به سوی مادرم منصرف ساز و پس از آن برگردانده و در بقیع دفن کن کافی، ج 1، ص 300، ح 1. و تأسی به معصوم (ع) گرچه به قصد رجا و امید ثواب، نیکو و مستحب است و می‎توان به این قصد اموات مسلمان را به قبور معصومین (ع) و مشاهد مشرفه نزدیک کرد.

(سؤال) در پی دفن دسته جمعی اجساد قربانیان حادثه بم - برخی از علما - عکس برداری از اجساد مجهول الهویه حادثه را غیر شرعی اعلام و این مسأله برای مأموران اجرایی که قصد دارند با دفن فوری اجساد مشکل بهداشتی منطقه را حل کنند مشکلاتی را ایجاد کرده است و شناسایی بعدی میت را هم غیر ممکن می‎سازد. حکم جناب عالی در این مورد راهگشا خواهد بود.

(جواب:) عکس برداری از مجهول برای این که بعدا شناخته شود ذاتا مانعی ندارد، ولی نسبت به زن ها به مقدار ضرورت اکتفا شود.

(سؤال) آیا طواف کردن گرد قبور ائمه (ع) و تبرک اشیا و مالیدن آنها به ضریح آن بزرگواران دلیلی دارد.

(جواب:) خصوص طواف، دلیل معتبری ندارد وشیعیان هم به قصد طواف اطراف مشاهد مشرفه نمی گردند و تنها قصدشان زیارت است که امر مستحبی می‎باشد و خصوص تبرک اشیا هم دلیل خاصی ندارد.

ناوبری کتاب