صفحه ۶۱

(سؤال) قبری بر اثر آب و یا رانش زمین، مخروبه شده و استخوان هایی هم به چشم می‎خورد. البته از اهل آن شهر و دیار نیستم و کسی را هم نمی شناسم، ولی می‎دانم قبرستان مسلمین است حکم چیست ؟

(جواب:) اگر می‎توانید مقداری خاک روی آنها بریزید.

(سؤال) در شهرستان فرخ شهر یک قبرستان قدیمی وجود دارد که حدودا 30 سال است میتی در آن دفن نمی شود. اخیرا شهرداری اقدام به تسطیح آن کرده است. از طرفی مردم از ترس احتمال تخریب قبور اموات، اقدام به نبش قبر اقوام و اموات خود کرده و امواتی که بیش از 30 یا 40 سال قبل دفن شده اند را در جای دیگر دفن می‎کنند. آیا این کار جایز است ؟

(جواب:) نبش قبر جز در موارد ضروری آن هم قبل از این که جسد متعفن و یا متلاشی شود جایز نیست و مورد سؤال هم از موارد ضروری نیست.

(سؤال) حکم نبش قبرهای دسته جمعی و حکم استخوان های مردگانی که این چنین دفن شده اند چیست ؟ با علم به این که این استخوان ها هنگام نبش قبر و استخراج آنها با هم مختلط شده. و نیز با علم به این که نماز، بر جنازه کسانی که توسط حکومت طاغوت اعدام و این چنین دفن شده اند، خوانده نشده است ؟

(جواب:) در فرض مذکور، جواز نبش قبر مشکل است، زیرا مظنون این است که جنازه ها متلاشی شده و نبش قبر موجب هتک آنها می‎شود و در صورت جواز نبش، چنانچه استخوان ها مربوط به غیر سینه میت باشند، غسل داده شده و بنابر احتیاط با کفن دفن گردند و اگر مربوط به سینه میت باشند، علاوه بر غسل و کفن، نماز هم بر آنها خوانده شود و سپس دفن شوند.

احکام شهید

(سؤال) آیا با دست گذاشتن به جنازه شهید غسل میت بر من واجب می‎شود؟

(جواب:) بنابر احتیاط واجب غسل کنید.

ناوبری کتاب