صفحه ۵۹

مثل نماز شب و مانند آن غسل کند و اگر بعد از آن خون خارج شد، بعد از اذان برای نماز صبح نیز آن را اعاده کند.

احکام میت

(سؤال) با توجه به آیه شریفه (لایمسه الا المطهرون)سوره واقعه (56) : آیه 79. آیا نوشتن آیات قرآن و دعاهای وارده، بر کفن میت و کفن و دفن میت با چنین کفنی جایز است ؟ خصوصا وقتی به این نکته توجه کنیم که میت پس از مدتی کوتاه، متعفن شده و از او نجاست خارج شده و آیات قرآن و اسماء الله به نجاست آلوده می‎شود؟ در صورت جایز بودن این امر، نوشتن کدام آیه و دعا بر کفن میت مستحب است.

(جواب:) دفن میت با کفن هایی که مشتمل بر آیات قرآن و دعای جوشن است اشکالی ندارد، بلکه از بعضی روایات استحباب آن نیز استفاده می‎شودوسائل الشیعة، ج 3، ص 51 - 53، ابواب التکفین، باب 29 و 30؛ و مستدرک الوسائل، ج 2، ص 232، ابواب الکفن، باب 28، ح 1. ولی بنابر احتیاط واجب، باید به نحوی باشد که در معرض آلوده شدن به نجاست نباشد، مثلا در قسمت سینه و سر باشد و از آیه شریفه قرآن می‎توان حکم کلی حرمت تلویث و آلوده کردن قرآن را استفاده کرد.

(سؤال) آیا از افراد متوفی هنگام دفن اجزای مصنوعی، مانند دندان های مصنوعی و هر چیز غیر طبیعی را باید جدا کرد؟

(جواب:) لازم نیست.

نبش قبر

(سؤال) والده این جانب سی سال پیش در زاهدان به رحمت ایزدی پیوست ایشان در زمان حیات وصیت کردند که پس از فوت، او را در زادگاهش، یعنی رفسنجان به خاک بسپارند. متأسفانه چون محل کار این جانب در آن زمان شهرستان چابهار بود

ناوبری کتاب