صفحه ۵۷

احکام استحاضه

(سؤال) کسی که اهل تشخیص وقت نیست ظاهرا باید پنج دقیقه پس از اذان، نماز را شروع کند، در مورد مستحاضه چطور؛ آیا می‎تواند به محض شروع اذان، خود را وارسی و غسل کند؟

(جواب:) بعد از اطمینان به داخل شدن وقت، غسل کند.

(سؤال) در توضیح المسائل مسأله 484 فرموده اید: مستحاضه، نماز قضا را در حال استحاضه بنابر احتیاط واجب به جا نیاورد. آیا این حکم در مورد روزه قضا نیز جاری است ؟

(جواب:) بنابر احتیاط واجب، روزه نیز حکم نماز را دارد؛ مگر این که وقت قضای روزه تنگ شده باشد.

(سؤال) اگر زن مستحاضه به وظیفه خود برای ادای نماز واجب عمل کرده و نماز را به جای آورد و بعد از نماز بفهمد که اصلا پاک شده و دیگر خونی نمی بیند؛ آیا باید برای نمازهای بعدی چون از خون پاک شده، دوباره به وظیفه اش عمل کند؟ یا این که چون بعد از نماز قبلی دیگر خونی ندیده است همان غسل یا وضویی که گرفته کافی است ؟ مثلا در مورد استحاضه قلیله آیا باید بعد از پاک شدن از خون، برای اولین نمازی که می‎خواند برای هر نماز یک وضو بگیرد یا این که اگر از نماز سابق وضو دارد و خونی ندیده است این وضو برای نمازهای بعدی کفایت می‎کند؟

(جواب:) با فرض عمل به وظیفه و ندیدن خون پس از آن، لازم نیست آن وظیفه را دوباره انجام دهد.

(سؤال) اگر زن مستحاضه به وظیفه خود برای انجام نماز عمل کند، ولی در بین روز بخواهد عمل واجب دیگری غیر از نماز به جا آورد، مثلا نذر کرده باشد قسمتی از قرآن را بخواند. آیا واجب است وضو یا غسل کند و آن عمل را انجام دهد و اگر بین نماز و عمل واجب دیگر خون نبیند چه حکمی دارد؟ و آیا اعمال واجب با مستحب تفاوتی دارد؟

(جواب:) بر زن مستحاضه برای قرائت قرآن و زیارت عاشورا و مانند آن، چه با

ناوبری کتاب