صفحه ۵۶

کریم اشکال دارد؛ اگر نذر، محدود به زمان خاص باشد مثلا نذر کنم که 40 روز هر روز پشت سر هم سوره "یس" را بخوانم و یا در ماه مبارک رمضان ختم قرآن بردارم و یا به مناسبتی به عهده ام گذارند، وظیفه ام چیست ؟ و اگر اشکال دارد و تا امروز که نمی دانستم؛ آیا کفاره باید بدهم ؟ و آیا می‎توانم تا هفت آیه را بلند و بقیه را آهسته بخوانم ؟

(جواب:) خواندن بیش از هفت آیه از سوره هایی که سجده واجب ندارند بر حائض کراهت دارد، ولی حرام نیست؛ و اگر نذر کرده باشد که بیش از هفت آیه در زمان خاصی بخواند و در آن زمان حائض باشد، ظاهرا نذر منعقد نمی شود و وظیفه ای ندارد؛ و اگر ختم قرآن به عهده می‎گیرد چنانچه مجانی باشد و سوره های سجده دار تلاوت نشود اشکال ندارد، و اگر به نحو اجاره باشد چنانچه متعارف چنین است که ختم قرآن در حال حیض نباشد صحت عمل به اجاره در آن حال، محل اشکال است.

(سؤال) خواندن زیارت عاشورا و دعای توسل و رفتن به مهدیه و نشستن سر سفره حضرت ابوالفضل با وجود عذر شرعی (مثل حیض و جنابت) چه حکمی دارد؟

(جواب:) اشکال ندارد.

(سؤال) آیا زن حائض می‎تواند سجده زیارت عاشورا و یا سجده های دیگر را به جا آورد؟

(جواب:) سجده زیارت عاشورا برای او مانعی ندارد و سجده های واجب قرآن را نیز پس از شنیدن لازم است انجام دهد و طهارت در آنها شرط نیست، البته قرائت سوره های سجده دار جایز نیست

(سؤال) اگر خانمی در حال حیض، غسل جنابت به عهده اش باشد؛ آیا می‎تواند در همان حال غسل جنابت انجام دهد یا این که باید پس از پاکی از حیض غسل جنابت کند؟

(جواب:) صحیح بودن غسل جنابت در حال حیض مشکل است، پس هنگامی که از حیض پاک شد و غسل جنابت انجام داد از غسل حیض هم کفایت می‎کند و لازم نیست برای حیض جداگانه غسل کند، هرچند خوب است در هنگام غسل، هم نیت جنابت و هم نیت حیض را کند؛ و چنانچه در حال حیض، غسل جنابت کرده است احتیاطا بعدا نیز علاوه بر غسل حیض غسل جنابت نیز انجام دهد و برای نماز وضو هم بگیرد.

ناوبری کتاب