صفحه ۵۳

بکشد و پیوسته هم باشد. با توجه به این که این خون جزء هیچ یک از خون های حیض و استحاضه نیست، جهت انجام فرائض، آیا صرف طهارت و وضو کافی است یا نیاز به غسل است ؟

(جواب:) با فرض سؤال غسل واجب نمی شود.

(سؤال) معمولا دوره قاعدگی همسر بنده هفت روز است، ولی بعضی وقت ها به ده روز نیز می‎رسد. اخیرا پس از گذشت هفت روز قاعدگی، پاک شده و غسل حیض را انجام داده و بعد از آن عمل زناشویی صورت گرفته، پس از مدتی متوجه می‎شود که لباس او به خون آلوده شده، مجددا غسل می‎کند، اما بعد از آن دیگر خونی مشاهده نمی کند. اکنون پس از مدت ها متوجه شدیم که صاحب فرزند شده ایم، اما نمی دانیم که نطفه منعقد شده در زمان حیض بوده یا دفعات بعدی به همین جهت تقاضامندم حکم جنین تشکیل شده را بیان فرمایید.

(جواب:) در فرض سؤال که جریان خون بیش از ده روز نیست خونی که پس از ایام عادت دیده می‎شود، اگر آن صفات را نداشته باشد بنابر احتیاط باید بین احکام حیض و استحاضه جمع شود و به هر صورت چون اطمینان به پاکی کرده بوده اید گناهی نکرده اید و جنین مذکور هم فرزند شرعی و طبیعی شماست و سقط آن حرام و موجب پرداخت دیه می‎شود.

(سؤال) خانمی در اوایل دوره بارداری، ده روز پشت سر هم و بدون سقط جنین دچار خونریزی شده است و روز دهم از صبح تا ظهر خونی ندیده، اما بعد از ظهر دوباره خون می‎بیند. بفرمایید حکم این خون چیست ؟ و آیا می‎توان با آن نماز خواند؟

(جواب:) اگر خون ها نشانه ها و شرایط حیض را داشته باشد نباید نماز بخواند و روزه هم صحیح نیست و از شرایط حیض این است که بیش از ده روز نمی شود و اگر پس از ده روز ادامه داشته باشد پس اگر عادت دارد مقدار عادت حیض، و بقیه استحاضه است که باید همراه غسل نماز بخواند و روزه بگیرد که اگر کثیره یا متوسطه باشد تفاوت دارد که شرح آن در توضیح المسائل بیان شده است.

(سؤال) خانمی خونریزی وی قطع می‎شود، ولی تا روز هشتم ترشحاتی

ناوبری کتاب