صفحه ۵۲

(جواب:) استمناء هم حرام است و هم مضر و شخص مذکور از این عمل نزد خدا توبه کند و لازم نیست به کسی اظهار کند و اگر منی خارج شده، خودش یکی از نشانه های بلوغ است و نمازهایی را که یقین دارد در حال جنابت خوانده شده قضا کند و اگر جاهل قاصر بوده؛ یعنی در یادگرفتن تکالیف کوتاهی نکرده و نمی دانسته استمناء در ماه رمضان مبطل روزه است کفاره لازم نیست، اما قضا لازم است و اگر مقصر بوده علاوه بر قضا بنابر احتیاط واجب کفاره جمع لازم است و اگر با توجه به جنابت روزه گرفته روزه ها را نیز قضا کند.

(سؤال) مدتی است دچار افسردگی مزمن شده ام، علتش یک گناه است به اسم استمناء، پیش روان پزشک که رفته ام می‎گوید: "این امر طبیعی برای جوان امروز است، اما در زمان پیامبر(ص) به علت ازدواج زودرس یک امر غیر طبیعی و یک انحراف بود، در حال حاضر خود ارضایی جلوی گناهان بزرگ تری مثل زنا را می‎گیرد" تقاضا دارم با توجه به شرایط زمان و مکان، جواب را بیان فرمایید.

(جواب:) استمناء در همه شرایط حرام است و راه پرهیز از گناهان جنسی ارتکاب گناه دیگری نیست، بلکه ازدواج و یا تحفظ به وسیله روزه گرفتن و ورزش کردن زیاد و نیز نخوردن غذاهای مشهی و دوری از مشاهده صحنه ها و فیلم های محرک جنسی است.

احکام حیض

(سؤال) بعضی از بانوان به وسیله عمل جراحی، رحم را خارج کرده اند با این حال در بعضی مواقع خون دارای صفات حیض می‎بینند؛ تکلیف آنان چیست ؟

(جواب:) اگر واجد شرایط و صفات حیض باشد حکم حیض بر آن جاری است.

(سؤال) خانمی جهت جلوگیری از بارداری از دستگاه "آی یو دی" داخل رحم استفاده کرده است؛ این شئ خارجی چون به دیواره رحم برخورد می‎کند منجر به خونریزی می‎شود و از روزی که وی این دستگاه را گذاشته هرچند روز یک بار دچار خونریزی و یا لکه خون می‎بیند و ممکن است خونریزی گاهی حتی دو روز طول

ناوبری کتاب