صفحه ۵۱

استمناء

(سؤال) اگر کسی در طول سال حتی یک بار هم محتلم نشده باشد، آیا برای اطمینان از سلامتی اش می‎تواند استمناء کند.

(جواب:) استمناء حرام است و محتلم نشدن مرض نیست.

(سؤال) خانمی در دوره نوجوانی بدون اطلاع از مفهوم استمناء و حرمت و مسائل دیگر آن، این کار را انجام می‎داده و در این مدت غسلی هم به عنوان جنابت انجام نداده است، حکم نمازها و روزه هایی که در این مدت انجام داده چیست ؟

(جواب:) از زن ها به این زودی منی خارج نمی شود و چنانچه رطوبتی خارج شود و شک کنند منی بوده یا نه، حکم منی را ندارد؛ مگر با شهوت مخصوص به حالت انزال خارج شود و پس از آن هیجان برطرف شود. در این صورت احتیاطا هم غسل کند و هم وضو بگیرد. پس اگر شک دارد رطوبتی با چنین اوصافی خارج شده یا نه، نسبت به اعمال گذشته تکلیفی ندارد و اگر می‎داند اوصاف فوق را داشته باید نمازهای پس از آن را (چنانچه غسل جنابت نکرده است) قضا کند ولی روزه ها قضا ندارد.

(سؤال) اگر کسی استمناء کند و حال شهوت به او دست دهد ولی از بیرون آمدن منی جلوگیری کند؛ آیا باز هم مرتکب گناه شده است ؟

(جواب:) قصد گناه نیز یکی از مراتب تجری است و تجری بر مولا عقلا قبیح است هرچند با استغفار جبران می‎شود.

(سؤال) شخصی در نوجوانی چند بار استمناء کرده و یک بار هم در روز ماه رمضان بدون اطلاع از این که این کار موجب کفاره جمع می‎شود این کار را انجام داده است. همچنین این شخص نمی دانسته که با حالت جنابت نماز صحیح نیست و با این حالت نماز خوانده، با توجه به این که شخص مذکور در آن موقع شک داشته است که آیا به سن تکلیف رسیده، چون بیش از سیزده سال نداشته و اگر می‎دانست که این کار حرام است آن را انجام نمی داد؛ حکم نمازها و روزه هایی که در این مدت انجام داده چیست ؟

ناوبری کتاب