صفحه ۵۰۳

مورد حقوق افراد بوده، مثلا برای افراز اموال شرکت، که دو یا چند نفر شریک بر قرعه توافق کنند، مخالفت یکی از آنها بدون رضایت دیگری جایز نیست و اگر در مواردی بوده که شرع، حکم به قرعه کرده، مثل مسأله گوسفند موطوء از یک گله، در این موارد نیز نمی توان با آن مخالفت کرد.

(سؤال) در صورتی که موبایلی که تمام قرآن در آن ذخیره شده باشد در داخل توالت بیفتد و امکان خروج آن نباشد تکلیف چیست ؟

(جواب:) موبایل و مانند آن هرچند قرآن در آنها ذخیره شده باشد، ولی به ذخیره شده ها خطوط قرآن صدق نمی کند، ولی اگر فرضا، عرفا توهین به قرآن صدق کند باید در صورت امکان، آن را از توالت خارج کرد.

(سؤال) چنانچه شخصی به دلیل ابتلا به بیماری لاعلاج، زندگی با زجر و شکنجه ای داشته باشد به گونه ای که وابستگی به دیگران و پذیرش تحقیر مراقبین و... هر لحظه فشار سنگین تر از مرگ را بر او وارد می‎کند و بهبودی جزئی هم غیر ممکن باشد؛ آیا می‎تواند مباشرتا یا با مساعدت دیگران از جمله اطبا خودکشی کند؟

(جواب:) قتل نفس حتی در صورت مذکور جایز نیست، باید در برابر شدائد و سختی ها صبر کنید و طبعا اجر بی حساب، نصیب شما خواهد شد، (انما یوفی الصابرون أجرهم بغیر حساب).

(سؤال) معنای سلام بر زنده ها دعا بوده و سلامتی آنها را خواستن است، لطفا بفرمایید سلام بر اموات و سلام بر انبیا معنایش چیست ؟

(جواب:) سلام، احترام و دعاست و برای میت هم اشکال ندارد و معنای سلامتی هم اعم از جسم و روح است.

(سؤال) لطفا نظر خود را در خصوص توزیع اقلام بهداشتی نظیر: سرنگ، سر سوزن، پنبه الکل و دیگر ادوات مصرف مواد مخدر به صورت تزریقی برای حداقل جلوگیری از انتقال ایدز و بیماری های منتقله از راه خون در بین این گروه از معتادین که یا نمی توانند یا نمی خواهند ترک کنند بفرمایید؟

ناوبری کتاب