صفحه ۵۰۲

(سؤال) بعضی از مراجع تقلید، تسخیر جن و احضار ارواح در مورد کسی که ضرر زدن به او شرعا حرام نباشد را جایز می‎دانند، نظر حضرت عالی چیست ؟ بنابراین آیا استفاده از این فنون غریبه برای مقاصد حق و مشروع و از جمله ضرر زدن به مخالفین حق جایز است یا نه ؟

(جواب:) بنای شرع مقدس در امور مردم عمل بر مجرای طبیعی و عادی است و برای برخورد با مخالفین حق و امثال آنها راه کارهای لازم عقلی و عقلایی مثل گفتگو و مناظره را ارائه و مورد توجه قرار داده است، بنابراین جواز خروج از راه های متعارف و احضار ارواح برای مقاصد مذکور - به خصوص با توجه به این که تشخیص موضوع مخالف حق و شخصی که ضرر زدن به او جایز است بسیار دشوار و به حسب اختلاف شرایط ازمنه و امکنه و افراد متغیر است - محل تأمل و اشکال است؛ زیرا ممکن است حقوق محترمی تضییع گردد.

(سؤال) در اطراف برخی از جانمازها اسمای متبرک، آیات قرآن و کلمات قصار ائمه (ع) منقوش است و متأسفانه گاهی نمازگزاران در مساجد بدون توجه از روی آن راه می‎روند؛ آیا وظیفه ای متوجه صاحب آن است ؟

(جواب:) اگر در معرض پا گذاشتن دیگران روی آیات و اسمای متبرکه باشد صاحب آن نباید از آن استفاده کند.

(سؤال) مخالفت استخاره با قرآن و یا تسبیح چه حکمی دارد؟

(جواب:) مخالفت با استخاره حرمت شرعی ندارد، ولی از بعضی روایات استفاده می‎شود که مخالفت با آنچه به واسطه استخاره مشخص شده است انسان را دچار رنج و زحمت می‎کند. رجوع شود به وسائل الشیعة، ج 8، ص 70، ابواب صلاة استخاره، باب 2، حدیث 3.

(سؤال) مخالفت با نتیجه قرعه که برای امر مشکلی انجام شده چه حکمی دارد؟

(جواب:) مسأله دارای صور گوناگونی است، پس اگر انجام قرعه در کارهای شخصی و برای رفع تحیر خودش بوده مخالفت با آن، حرمت شرعی ندارد و اگر در

ناوبری کتاب