صفحه ۵۰۱

نمایندگان ولی فقیه پول می‎گیرد و از آن برای برگزاری نشست و شرکت در اردو استفاده می‎کند. پول دریافت شده به دلار است و مبالغ بسیار زیادی را شامل می‎شود. مثلا برای شرکت در یک نشست اعضای انجمن و خانواده آنها در پاریس یا لندن برای دو یا سه روز، بیش از بیست میلیون تومان هزینه دارد و برای هر شهر هم مبلغی پرداخت می‎شود. در واقع فقط فایده تفریحی دارد و نتیجه خاصی از این نشست ها حاصل نمی شود. من دو بار در این نشست ها شرکت کردم؛ هرچند که جنبه تفریحی و دوست شدن ایرانی ها در غربت بسیار از نظر روحی نشاط بخش است، ولی بعد احساس کردم شاید مصرف این پول در این راه درست نباشد؛ چون می‎شود با پول هایی به این مبلغ در ایران کارهای بهتری کرد؛ مثلا مدرسه، مسجد و... ساخت و بسیاری از خانواده های نیازمند را تحت پوشش قرار داد؛ آیا مجاز است که با این پول در این گونه جلسات شرکت کنیم ؟

(جواب:) نفس تجمع و تشکل دانشجویان ایرانی و هم بستگی آنان به نفع اسلام و کشور است و صرف بودجه در این راه اشکال ندارد، منتهی تذکر بدهید از تبذیر و اسراف پرهیز گردد.

(سؤال) لطفا بفرمایید رو به قبله خوابیدن که مستحب است چگونه باید باشد؟ آیا باید پاها رو به قبله باشد یا سینه انسان ؟

(جواب:) مانند محتضر، پاها را رو به قبله کند به گونه ای که هنگام برخاستن رو به قبله باشد.

(سؤال) برای کسانی که با روحانیون مخالفند چه توصیه ای دارید؟

(جواب:) الگوی اسلام، رفتار، گفتار و افکار ناصواب من آخوند و امثال من نیست، بلکه الگوی آن پیامبراکرم (ص) و امامان (ع) می‎باشند که مهبط نزول وحی الهی و مفسران صائب و معصوم پیام حق تعالی هستند. جوانان و غیر جوانان باید با متون اصلی اسلام، یعنی قرآن کریم و روایات صحیح و نیز سیره قطعی معصومین (ع) آشنا گردیده و آنها را ملاک سنجش حق و ناحق قرار دهند نه این که رفتار و گفتار و فکر غیر معصومانه را میزان حقانیت شریعت اسلامی بپندارند.

ناوبری کتاب