صفحه ۵۰۰

مسائل متفرقه

(سؤال) با توجه به تصریح قوانین جاری مبنی بر لزوم مقاوم سازی ساختمان ها و تصریح کارشناسان مبنی بر این که خسارت جانی و مالی زلزله شهرستان بم ناشی از عدم توجه به مسائل کارشناسانه در انتخاب زمین و مقاوم سازی بوده است و با توجه به این که کارشناسان زلزله می‎گویند: شهرستان قم در نزدیکی گسل ها و منطقه پر خطر زلزله واقع شده است لطفا اعلام فرمایید که آیا ساختن ساختمان در این گونه شهرها بدون توجه به مسائل کارشناسی و عدم انجام اقدامات لازم در مقاوم سازی بنا جایز است ؟

(جواب:) با احتمال عقلایی به وجود خطر جانی احتیاط لازم است.

(سؤال) آیا صرف افزایش تقاضای یک کالا این حق را به عرضه کننده می‎دهد که قیمت آن کالا را افزایش دهد؟

(جواب:) افزایش تقاضا عادتا زمینه ساز افزایش قیمت است، ولی سزاوار است حال متقاضی رعایت شده و به او اجحاف و بی انصافی نشود.

(سؤال) آیا از منظر اسلام کارهای فکری و مدیریتی و اجرایی، مثل تدریس، وکالت، سفارت، مدیریت، شرکت ها و... می‎تواند با ارزش تر از کارهای دستی چون کار در مزرعه، کارخانه، معادن و... باشد در حالی که پاداش یک ساعت کار فکری ده ها برابر پاداش یک ساعت کار دستی است ؟

(جواب:) ارزش معنوی کار منوط به نیت افراد است، ولی ارزش مادی و اقتصادی آن با شرایط بازار و نیاز جامعه تعیین می‎گردد.

(سؤال) من برای تحصیل در خارج از کشور زندگی می‎کنم و این جا در انجمن اسلامی دانشجویی عضو شده ام. این انجمن برای تأمین نیازهای خود معمولا از

ناوبری کتاب