صفحه ۵۰

(سؤال) در مورد کسی که جهلا در مکان غصبی نماز بخواند در مسأله 785 توضیح المسائل فرموده اید: نماز او صحیح است. آیا در مورد غسل در مکان غصبی هم همین طور است ؟

(جواب:) اگر علم به غصبیت مکان نداشته، نماز و غسل او صحیح است.

(سؤال) اگر انسان عمدا یا سهوا غسل جنابت را انجام ندهد؛ آیا غسل های واجب دیگر که انجام داده از غسل جنابت کفایت می‎کند؟

(جواب:) غسل جنابت از غسل های واجب دیگر کفایت می‎کند هرچند انسان به آنها توجه نداشته باشد، ولی غسل های دیگر از غسل جنابت کفایت نمی کند.

(سؤال) آیا می‎شود در روز پنج شنبه غسل جمعه را انجام داد، در چه شرایطی این کار صحیح است ؟

(جواب:) اگر می‎داند روز جمعه برای غسل به آب دسترسی ندارد، می‎تواند روز پنج شنبه آن را انجام دهد و نیز اگر می‎ترسد دسترسی به آب نداشته باشد، یا موانع دیگری وجود داشته باشد، می‎تواند آن را قبل از روز جمعه، رجائا انجام دهد.

(سؤال) آیا هنگام انجام غسل ارتماسی لازم است آلت تناسلی در حال نعوظ باشد؟ آیا باز بودن چشم ها لزومی دارد؟ و اگر به فضای بین دو پا آب نرسد غسل باطل است ؟

(جواب:) در غسل ارتماسی باید آب در آن واحد به همه ظاهر بدن حتی کف پاها و بین پاها برسد، ولی نعوظ آلت تناسلی یا باز بودن چشم ها لازم نیست.

(سؤال) من هر روز بی دلیل جنب می‎شوم و هر روز هم نمی توانم حمام بروم، در مورد نماز و روزه باید چه کار کنم ؟

(جواب:) اگر واقعا جنب می‎شوید باید برای نماز و نیز قبل از اذان صبح برای روزه غسل کنید و اگر توان ندارید و برای شما ضرر مهمی دارد باید تیمم کنید.

ناوبری کتاب