صفحه ۴۹۹

(جواب:) چون در حال حاضر حکایت از صلیب ندارد و علامت دسته عزاداران است برداشتن آن اشکال ندارد.

(سؤال) آیا به کار بردن کلماتی چون سگ حسین و...؛ همچنین به صورت هروله چرخیدن و بالا و پایین پریدن و... برای عزاداری امام حسین (ع) جایز است ؟

(جواب:) اگر موجب هتک و توهین بوده و خارج از نزاکت و شأن عزاداری باشد اشکال دارد.

(سؤال) اخیرا در برخی از مساجد هیأت هایی تشکیل شده و جوانان را ترغیب می‎کنند که مثل گروه علی اللهی ها یا شیوخ کردستان سر می‎جنبانند و با هم زمزمه می‎کنند که من سگ حسینم و من سگ حسینم و یا انا عبد الرقیه...؛ آیا شرع مقدس چنین مسائلی را اجازه می‎دهد؟

(جواب:) مداحی و مرثیه سرایی برای اهل بیت عصمت و طهارت (ع) باید به نحو معقول و مناسب با شؤون آن بزرگواران باشد و موجب وهن و برداشت غیر صحیح از دین و مذهب نباشد و چنین تعبیراتی مناسب تعالیم مکتب اهل بیت (ع) نبوده و طبعا مرضی خدا نیست.

(سؤال) اگر سخنران یا خطیب در ایام عزای حسینی مطالبی را به عنوان زبان حال بگوید، آیا اشکال دارد؟

(جواب:) اگر بر آن مطالب، کذب در گفتار صدق کند اشکال دارد.

(سؤال) در تاریخ آمده که شب عاشورا امام حسین (ع) به اصحاب فرمود: "وضو بسازید و غسل کنید و جامه های خود را بشویید که کفن های شما خواهد بود"، حال سؤال این است که چرا آب را برای بچه ها ذخیره نکردند و چه غسلی انجام دادند؟

(جواب:) معلوم نیست وضعیت آب قبل از درگیری آن طور که روضه خوانها می‎گویند باشد، هرچند در هنگام درگیری و شهادت اصحاب مضیقه آب بوده باشد.

(سؤال) حکم تمثال هایی از ائمه اطهار(ع) خصوصا حضرت علی و امام حسین (ع) و حضرت اباالفضل... و نصب آن در تکیه ها و معابر عزاداری چگونه است ؟

(جواب:) اگر توهین آمیز نباشد اشکال ندارد.

ناوبری کتاب