صفحه ۴۹۸

(سؤال) در جامع السعادات و همچنین در معراج السعاده آمده که "آنچه بنده را از مرتبه صبر بیرون می‎برد بی تابی و جزع کردن، بر سر و سینه زدن، جامه چاک کردن، تغییر لباس و خوراک دادن و...است" و در رساله آمده: بعضی از این کارها کفاره هم دارد. حال سؤال این است: آیا در عزاداری برای امام حسین (ع) این کارها را می‎توان انجام داد و یا استثنایی در کار است ؟

(جواب:) سینه زدن و تغییر لباس در عزاداری امام حسین (ع) نوعی همدردی با اهل بیت (ع) و شعار است، و جزع برای حضرت اباعبدالله (ع) استثناء شده است.

(سؤال) روش برخورد اهل بیت (ع) با سایر فرق اسلامی چگونه بوده است ؟

(جواب:) اهل بیت (ع) با منطق قوی و علمی و بدور از اهانت و سرزنش به سایر فرقه ها از قرآن و سنت دفاع کرده و مطالب باطل آنان را با استدلال به قرآن و سنت و عقل به طور منطقی رد می‎کردند.

(سؤال) قمه زنی چه حکمی دارد و آیا ذاتا حرام است ؟

(جواب:) به طور کلی، عزاداری برای امام حسین (ع) باید در جهت تعظیم آن حضرت و تعمیق ولایت و محبت آن حضرت در قلب ها گردد؛ قمه زدن ذاتا حرام نیست، ولی اگر برای شخص قمه زننده ضرر قابل توجه داشته باشد یا در شرایط خاصی موجب وهن مذهب و قداست و عظمت امام حسین (ع) باشد باید آن را ترک کرد.

(سؤال) برخی از برادران موقع عزاداری لباس های خود را هم بیرون می‎آورند؛ علاوه بر این که ممکن است عزاداری را از حالت اولیه آن خارج کنند؛ آیا این عمل اشکال شرعی دارد؟

(جواب:) اگر در معرض دید نامحرم باشد اشکال دارد و اگر از عرف عزاداری خارج نشود اشکال ندارد.

(سؤال) علم هایی که در روزهای عزا مثل روز عاشورا حمل می‎شود و برخی به شکل صلیب است رمز و نماد چه حرکتی است ؟

ناوبری کتاب