صفحه ۴۹۷

مانند آنها از رحمت حق تعالی است و همین دوری از رحمت است که در آخرت به صورت هایی متناسب با عقائد و ملکات نفسانی ملعونین بروز و ظهور می‎کند و در حقیقت، لعن افرادی که در قرآن، کلمات معصومین (ع)، دعاها و زیارت ها مورد لعن قرار گرفته اند کاشف از آن است که آنان زمینه و صلاحیت شمول رحمت الهی بر خود حتی رحمت هدایت را از بین برده اند و گرنه لعن به معنای درخواست دور بودن رحمت خداوند از آنان به گونه ای که هدف لعن کننده از لعن در خواست عدم شمول رحمت، حتی رحمت هدایت و تطهیر از گناهان نسبت به ملعوین باشد آن هم از سوی خداوند رحمان و رحیم و اولیای او که مظهر رحمت واسعه اویند، وجه معقول و مقبولی ندارد و بالاخره لعن کسانی که ظلم و تعدی کرده و راه هدایت خود را مسدود کرده اند نه قبح عقلی دارد و نه منع نقلی. والله العالم.

(سؤال) مدتی است که شایعه ای بین مردم پخش شده است که علما گفته اند: زیارت عاشورا را به خاطر حفظ وحدت بین مسلمانان در مجالس، مساجد و یا به صورت گسترده برگزار نکنیم. لطفا نظر خود را در این مورد بیان فرمایید؟

(جواب:) از شایعه مذکور اطلاعی ندارم و خواندن زیارت عاشورا در هر حال به قصد ثواب و بدون آن که از آن استفاده سیاسی شود مطلوب است.

(سؤال) نظر حضرت عالی در مورد زیارت ناحیه مقدسه چیست ؟

(جواب:) برای زیارت ناحیه مقدسه چند زیارت از ناحیه بزرگان نقل شده و خواندن هر یک از آنها به قصد رجا بی اشکال است و قصد ورود لازم نیست.

(سؤال) اگر شخصی در عزاداری امام حسین (ع) بر اثر گریه از خود بی خود شده و به سر و صورت خود بکوبد، آیا از نظر شرعی اشکال دارد؟

(جواب:) اگر به حد اضرار به نفس نرسد یا از روی اختیار نباشد مانعی ندارد.

(سؤال) نظر حضرت عالی در رابطه با مداحی های مرسوم چیست ؟

(جواب:) مدح و مرثیه ائمه اطهار(ع) باید همراه با ذکر فضائل و مصائب واقعی آن بزرگواران و به دور از سخنان و حرکات توهین آمیز نسبت به منزلت و اهداف آنها باشد.

ناوبری کتاب