صفحه ۴۹۴

مسائل دین

(سؤال) فردی که از دنیا رفته، اگر کسی مراجعه کند و ادعای طلب از ایشان را داشته باشد و لو این که مراجعه کننده پدر متوفی بوده و هیچ گونه مدرک و شهودی نداشته باشد؛ آیا باید مبلغ مورد درخواست را به او پرداخت کرد؟

(جواب:) مدعی طلب باید طلب خویش را اثبات کند و مجرد ادعا حتی از ناحیه پدر و خویشان او کافی نیست و در صورت نزاع باید به محکمه شرعی مراجعه شود.

(سؤال) در زمان جوانی، یعنی بین 15 تا 17 سالگی چون با عمویم همسایه بودیم و همیشه در منزل آنها رفت و آمد می‎کردم مقداری از پول هایی را که به من می‎داد برای خودم خرج می‎کردم و ایشان اطلاعی نداشت و حالا به خاطر این که از ایشان حیا می‎کنم و ایشان به ما اعتماد داشتند، جرأت بیان این مطلب را ندارم و بارها به صورت سربسته از ایشان حلالیت گرفته ام، ولی نمی دانم حقشان را ادا کرده ام ؟ در این خصوص مرا راهنمایی فرمایید.

(جواب:) اگر به مقداری که می‎دانید به ایشان بدهکارید در اموال ایشان قرار دهید هرچند ایشان متوجه نشود و یا به نحوی از ایشان حلالیت بطلبید که شامل موارد مذکور نیز شود، مثلا به مناسبتی بگویید: آنچه بر گردن من دارید حلال کنید و ایشان قبول کند کافی است.

(سؤال) شخصی ادعای مبلغ شش میلیون تومان طلب از فرد دیگری را کرده و به دادگاه شکایت کرده است. بدهکار در دادگاه و در حضور قاضی به بدهی خود اقرار کرده است. دادگاه هم حکم بازداشت صادر کرده و زمان حضور وکیل و دادرسی مجدد را به تاریخ 771019 تعیین کرده است، ولی متأسفانه شخص بدهکار در تاریخ 7752 فوت کرده و بعضی از اطرافیان بدهکار در حضور طلبکار بدون حضور

ناوبری کتاب