صفحه ۴۹۲

هم به فیض شهادت نائل شده اند که یکی از آنان دارای زن و یک فرزند است. این خانم اکنون تصمیم گرفته دیه آن بچه سقط شده را بپردازد. چگونه باید آن دیه را تقسیم کند؟

(جواب:) در فرض سؤال، زن علاوه بر دیه، کفاره قتل را هم باید بپرازد، البته اگر جنین چهار ماهه بوده و روح در آن دمیده شده باشد؛ و چون شوهر موافق بوده دیه به او نمی رسد و باید بین ورثه طبقه دوم (برادران، خواهران، جد و جده) تقسیم شود و هر کدام از برادران و خواهران که فوت شده اند سهم آنها بین ورثه خود او تقسیم می‎شود.

(سؤال) دختری از راه ملاعبه نامشروع با پسری بدون این که دخولی صورت بگیرد آبستن شده و پس از سه هفته متوجه می‎شود و به پزشک مراجعه کرده و پزشک پیشنهاد سقط جنین سه هفته ای را داده و بعد با آمپول، جنین را سقط می‎کند. با توجه به این موضوع دیه چقدر و توسط چه کسی باید پرداخت شود؟

(جواب:) در مفروض سؤال، اگر رابطه پسر و دختر به تصور این که زن و شوهر شده اند نبوده است دیه جنین، شانزده درهم شرعی نقره و یا یک و شش دهم مثقال شرعی طلاست و باید کسی که مستقیما و بالمباشره جنین را سقط کرده آن را به حاکم شرع جامع الشرایط بپردازد؛ ولی اگر پسر و دختر تصور کرده اند برای همدیگر حلال شده اند دیه جنین، بیست مثقال شرعی طلای سکه دار است که باید به ورثه پرداخت شود. البته آن کسی که جنین را ساقط کرده خودش از ارث محروم است.

(سؤال) چنانچه به بیماری لاعلاج و نقص عضو بسیار مهم جنین، یقین حاصل گردد؛ آیا با رضایت والدین امکان سقط جنین است ؟

(جواب:) اسقاط جنین پس از دمیدن روح در آن، قتل نفس محسوب شده و جایز نیست و قبل از دمیدن روح نیز محل اشکال است، مگر در صورتی که برای مادر ضرر معتنابهی داشته و معالجه مادر منحصر در اسقاط آن باشد.

(سؤال) آیا می‎توان جنین مبتلا به ایدز را سقط کرد؟ چه قبل از دمیده شدن روح در آن و چه بعد از آن ؟

(جواب:) بعد از تعلق روح جایز نیست و قبل از تعلق روح محل اشکال است، مگر در شرایطی خاص.

ناوبری کتاب