صفحه ۴۹۱

چگونگی راه ندارد. بنابراین اگر خودش باعث تصادف شده باشد، دیه به عهده کسی نیست، ولی اگر دیگری باعث تصادف شده دیه به عهده دیگری است.

(سؤال) آیا محکوم علیه این اختیار را دارد که از قاضی بخواهد قطع عضو توسط پزشک انجام شود و عضو خودش را بفروشد (حتی بدون اجازه مجنی علیه در قصاص)؟

(جواب:) با رضایت محکوم علیه اشکالی ندارد.

(سؤال) اگر زیبایی زنی با پاشیدن اسید از بین برود؛ آیا معالجه و ترمیم شرعا لازم است ؟ تا چه حد؟

(جواب:) ترمیم و رفع عیب و نقص تا حد امکان واجب است و دیه یا ارش را باید بپردازد هرچند مخارج معالجه کمتر از آن باشد و اگر مخارج معالجه بیش از دیه یا ارش باشد مازاد را نیز باید بپردازد، یا عملا اقدام به معالجه او کند.

دیه جنین

(سؤال) جنینی که مبتلا به ایدز است؛ آیا دیه به آن تعلق می‎گیرد؟

(جواب:) تعلق می‎گیرد.

(سؤال) سقط جنین در ماه هشتم چه حکمی دارد؟

(جواب:) جایز نیست و قتل نفس محسوب است و دیه هم دارد.

(سؤال) این جانب به علت نادانی و زیاد بودن فرزندانم، جنین چهار ماهه را سقط کردم. بعد از این مسأله، روزگار بر من سخت و سخت تر شده و الان مستأجر و امورات زندگی ام به سختی طی می‎شود؛ آیا دیه بر ما واجب است ؟ و اگر واجب است چه کسی باید دیه را بگیرد؟ و اگر توانایی پرداخت آن را نداشته باشیم چه کار باید بکنیم ؟

(جواب:) اگر همسر شما جنین را سقط کرده دیه را به شما بدهکار است و اگر شما هم شرکت داشته اید دیه بر طبق طبقات ارث مال سایر ورثه است، در عین حال اگر وراث گذشت کنند اشکال بر طرف شده و سقط کننده باید توبه کند.

(سؤال) سال ها قبل خانمی با توافق شوهرش یک بچه چهار ماهه را سقط کرده اند. آن زمان 6 پسر و دو دختر داشته اند. اکنون شوهرش فوت کرده است و دو فرزند وی

ناوبری کتاب