صفحه ۴۷۶

ثابت شده است بکشد گرچه قصاص نمی شود، ولی حاکم صالح جامع الشرایط می‎تواند او را به جهت اختلال در نظم اجتماعی تعزیر کند.

(سؤال) آیا خروج از اسلام و گرایش به یکی از ادیان الهی نیز مشمول ارتداد است ؟ و با وجود بحث ارتداد، اسلام چه جایگاهی را برای آزادی عقیده و بیان قائل است ؟

(جواب:) در اسلام اندیشه و اندیشیدن آزاد است، بلکه بر تعقل و تفکر در مبدا و معاد و نیز مبانی و متون دینی و اعتقاد و پیروی آگاهانه از شریعت الهی سفارش اکید گردیده است و تفکر و تحقیق که امکان آن یک امر تکوینی و خدادای است در محدوده این امور و نیز امور دیگری که تکامل فرد یا جامعه انسانی منوط بر آن است، آزاد و مشروع، بلکه مورد ترغیب قرار گرفته است. بنابراین اگر کسی پس از پذیرش اسلام در حقانیت آن تردید کرد به صرف تردید و حتی رسیدن به نتیجه دیگری از طریق تحقیق و ادله ای هرچند نادرست، نمی توان وی را مشمول حکم ارتداد دانست، ولی کسی که حقانیت اسلام را دریافته است و با این حال از آن علنا روی گردانده و تظاهر به خروج خود می‎کند و در حقیقت با اسلام، عناد و لجاج ورزیده و نبوت پیامبر اسلام (ص) را نفی کرده مرتد محسوب می‎شود. برای توضیح بیشتر می‎توانید به رساله توضیح المسائل و استفتائات جلد دوم اثر این جانب مراجعه کنید.

(سؤال) آیا کشتن افرادی که با تبلیغات برای دیگر ادیان تلاش می‎کنند که مسلمین را از دین اسلام خارج کنند، مباح است ؟ و اگر جایز نیست، وظیفه مسلمین در قبال این افراد چیست ؟

(جواب:) افراد غیر مسلمان در کشور اسلامی حق حیات و استفاده از مواهب طبیعی را دارند. دین امر تحمیلی نیست و هیچ گاه با اکراه اعتقاد به دست نمی آید، ولی حق ندارند متعرض دین و اعتقادات مسلمین شوند، این خود از مصادیق تجاوز به حقوق دیگران است و باید حاکم اسلامی جلوی این تجاوز را بگیرد؛ اما کشتن، موارد و شرایط خاصی دارد که بیان آنها در نامه مختصر نمی گنجد و جلوگیری از تجاوز، متوقف به کشتن متجاوز نیست.

ناوبری کتاب