صفحه ۴۷۵

احکام مرتد

(سؤال) نظر جناب عالی در مورد ارتداد و حکم قتل مرتد چیست ؟ و اصلا مرتد به چه معناست ؟

(جواب:) مرتد کسی است که پس از پذیرش اسلام آن را انکار کند و مجرد پیدایش شک و تردید در برخی مسائل، ارتداد نیست و لازم است انسان تحقیق و سؤال کند تا شبهات او برطرف گردد. در قرآن کریم برای شخص مرتد حدی مشخص نشده، ولی بر حسب اخبار وارده از ناحیه فریقین نسبت به مسلمان زاده مرد که علنا اسلام را انکار کند احکامی بیان شده از جمله:

1- زن او از او جدا می‎شود. 2 - مال او به وارث مسلمانش منتقل می‎گردد.

3- با ثبوت ارتداد نزد حاکم شرع حاکم او را اعدام می‎کند، ولی ظاهرا قدر متیقن از مورد این احکام صورتی است که طرف با علم به حقانیت اسلام از روی عناد آن را انکار کند که از آن به کفر جحودی تعبیر می‎شود.

(سؤال) آیا حکم ارتداد برای شخصی که به سبب آن که از پدر و مادری مسلمان به دنیا آمده مسلمان نامیده می‎شود و پس از آن که به سنی رسید که بتواند تحقیق کند و بعد از تحقیقات خود به دینی غیر از اسلام برسد نیز صادق است ؟

(جواب:) اگر اعراض او از اسلام از روی عناد و جحد و لجاجت با اسلام نباشد، بلکه در مرحله تحقیق و مطالعه و در اثر ضعف اطلاعات و تحقیقات خود و یا به گمان خود در اثر ضعف دلایل مربوط به اسلام، به دین دیگری گرایش پیدا کند حکم ارتداد بر او جاری نیست و حکم ارتداد در جایی است که حقانیت دین مقدس اسلام برای او ثابت و روشن باشد و از روی عناد و جحد و لجاجت با حق، دین دیگری را انتخاب کند.

(سؤال) آیا اجرای حکم ارتداد توسط افراد غیر مسؤول مستوجب قصاص است ؟

(جواب:) اگر فردی بدون مراعات ضوابط شرعی کسی را که واقعا ارتداد او شرعا

ناوبری کتاب