صفحه ۴۷۴

جامع الشرایط باشد. ساب النبی و الائمه (ع) مهدورالدم است، ولی بنابر احتیاط به اجازه حاکم شرع باشد وگرنه هرج و مرج لازم می‎آید.

(سؤال) آیا زنان را می‎توان به اتهام محاربه تحت تعقیب قرار داد؟ در صورت مثبت بودن جواب؛ آیا صدور حکم اعدام یا چوبه دار یا تبعید جایز است ؟

(جواب:) به صرف اتهام محاربه نمی توان کسی را مورد مجازات یا حتی تحت تعقیب و بازجویی آزار دهنده قرار داد، مگر این که مصالح مهمتر جامعه اسلامی به نظر کارشناسان امین و بی طرف در معرض تهدید و خطر جدی باشد که در این صورت به قدر ضرورت، تحقیق درباره آن توسط مرکزی مستقل و آزاد از گرایش های جناحی، برای بررسی و کشف واقعیت جایز است، ولی صدور حکم مجازات باید طبق ضوابط قضایی و در محکمه آزاد با داشتن حق دفاع متهم و با حکم حاکم جامع الشرایط باشد و بر فرض ثبوت محاربه، فرقی بین زن و مرد در حکم آن نیست و احکام و مجازات های متفاوت محاربه که در سوره مائده، آیه شریفه 33 ذکر گردیده به ضمیمه آیه شریفه: (و جزاء سیئة سیئة مثلها)سوره شوری (42) : آیه 40. و نیز اعتبار عقلی و عقلایی متناسب با نوع جرم است که حاکم جامع الشرایط پس از تشخیص جرم و نوع آن و رعایت همه مصالح درباره آن حکم می‎کند. بدیهی است رعایت مصلحت و احتیاط بویژه نسبت به زنان که در تصمیمات و بنیه روحی و جسمی ضعیف ترند اولی و اوجب است.

(سؤال) اهل ریبه به چه کسانی اطلاق می‎شود؟

(جواب:) اهل ریبه گروه هایی هستند که به فساد، فتنه، فسق و تجاوز به حقوق مردم شهرت داشته و دارای تشکیلات سری یا غیر سری بوده و از سوی حکومت مشروع، صالح و عدل، مورد شک و اتهام بوده و آن را در معرض خطر قرار می‎دهند، مانند گروه خوارج نسبت به حکومت امام علی (ع). بنابراین نمی توان هر فرد یا گروه مخالف را جزء اهل ریبه شمرد.

ناوبری کتاب