صفحه ۴۷

است یا نه برای شما اشکال ندارد. تصرف در برق نیز بدون اجازه سازمان برق جایز نیست و موجب ضمان است، ولی به وضو و غسل ضرر نمی زند.

موارد وجوب وضو

(سؤال) لمس کردن عبارت "بسمه تعالی" بدون وضو چه حکمی دارد؟

(جواب:) اشکال ندارد.

(سؤال) کلمه مبارک "الله" یا دیگر اسما و صفات حضرت حق جل و علا اگر به عنوان اسم شخص معین باشد، لمس آن کلمه بدون وضو چه حکمی دارد؟

(جواب:) خلاف احتیاط است.

(سؤال) نظر حضرت عالی درباره میزان انطباق لفظ جلاله بر آرم جمهوری اسلامی ایران و احکام و حرمت های مربوط به آن چیست ؟

(جواب:) حکم لفظ جلاله بر آن بار است و بی احترامی و مس آن بی وضو جایز نیست.

وضوی ارتماسی

(سؤال) آیا زیر شیر آب می‎توان وضوی ارتماسی گرفت ؟ چگونه ؟

(جواب:) در شستن اعضای وضو کیفیت خاصی معتبر نیست. فقط باید از بالا به پایین شسته شوند، پس ممکن است دست را از مرفق تا انگشتان زیر شیر آب گرفت تا آب بر آن احاطه کند، حال عنوان ارتماس صادق باشد یا نه.

(سؤال) در مورد وضوی ارتماسی دو نظر از شما نقل شده است، اول: وضوی ارتماسی باید داخل حوض یا استخر انجام شود؛ بنابراین زیر شیر آب صحیح نیست. دوم: زیر شیر آب هم می‎توان وضوی ارتماسی انجام داد؛ تقاضامندم مرا راهنمایی کنید.

(جواب:) وضوی ارتماسی وضویی است که عضو وضو در آن واحد زیر آب قرار می‎گیرد بنابراین اگر آب مثلا از لوله چهار اینچ و بیشتر جریان دارد به طوری که دفعتا تمام عضو را فرا گیرد در این صورت ارتماسی ممکن است، ولی کمتر از آن بعید است.

ناوبری کتاب