صفحه ۴۵۴

مذهب اهل سنت است قبول ندارد. در این رابطه می‎توانید به باب 8 از موجبات ارث "وسائل الشیعة" و اوایل کتاب الفرائض از "شرایع الاسلام"، نوشته محقق حلی مراجعه کنید که ایشان می‎فرماید: "فان کان الوارث ذا فرض أخذ نصیبه، فان لم یکن معه مساو، کان الرد علیه...".

(سؤال) شش برادر با هم شریک و از اموال مساوی برخوردار بوده اند. یکی از برادرها که هیچ زن و فرزندی هم ندارد مدت 30 سال است گمشده و هیچ اثری از او وجود ندارد و احتمالا فوت کرده باشد؛ آیا پنج برادر دیگر می‎توانند اموال و سهم او را بین خود تقسیم کنند؟ چون ورثه ای دیگر غیر از این پنج برادر ندارد؟

(جواب:) تا یقین به مرگ فرد مفقود شده پیدا نکنند باید اموال او را تحت نظر حاکم شرع نگه دارند و اگر یقین به مرگ او پیدا کردند بین ورثه تقسیم کنند.

(سؤال) آیا فرزندان پسر فوت شده از مادر بزرگ و یا پدر بزرگ خود با وجود فرزندان دیگر ارث می‎برند؟ اگر می‎برند به چه مقدار؟

(جواب:) اگر فرزند فوت شده قبل از پدر یا مادر خود از دنیا رفته باشد با وجود فرزند دیگری برای آنها، فرزندان شخص فوت شده از پدر بزرگ یا مادر بزرگ خود ارث نمی برند. برای تفصیل بیشتر به توضیح المسائل مباحت ارث مراجعه کنید.

(سؤال) دوستم از من مقداری پول طلب داشت و متأسفانه او فوت کرده و دو نفر عمو به عنوان ورثه دارد و قبل از این که من طلب آن دو عمو را بدهم یکی از آنها فوت کرده و از او یک پسر باقی مانده است؛ آیا بدهکاری خود را به یک عمو و پسر عموی فوت شده بدهم ؟ و یا فقط به عموی باقی مانده پرداخت کنم ؟

(جواب:) به محض فوت طلبکار، طلب او به ورثه او که دو نفر عمو هستند منتقل شده؛ پس الان عمو و فرزند برادرش مالک طلبند.

(سؤال) پدرم قبل از فوتش اتومبیل خود و یک باغ را به نام مادرم کرده است. اعضای خانواده قیمت باغ را 60 میلیون تومان تخمین می‎زنند. در ضمن یک مغازه، یک منزل و 17 میلیون تومان پول از او باقی مانده که دو دانگ از منزل را به مادر و دو دانگ دیگر را به یکی از برادرانم بخشیده است و مادرم ادعا می‎کند: پدرتان 6 میلیون

ناوبری کتاب