صفحه ۴۵

موانع موجود در اعضای وضو

(سؤال) در برخی از مشاغل همچون رنگ کاری، صحافی و... که با مواد شیمیایی سر و کار دارند؛ در موارد بسیاری به خاطر ظرافت کاری، امکان استفاده از دستکش نیست و معمولا موادی در اعضای وضو باقی می‎ماند که بر طرف کردن آن موانع برای هر روز یا هر وعده نماز، امری بس دشوار است؛ تکلیف این افراد در مورد وضو و غسل چیست ؟

(جواب:) تا می‎تواند باید از دستکش ظریف و مناسب با کار خود استفاده کند و اگر ممکن نیست به اندازه ای که موجب ضرر و مشقت عرفی نباشد موانع را بر طرف کند و اگر رفع موانع موجب ضرر و حرج عقلایی باشد بنابر احتیاط، هنگام وضو و غسل، دستش را - علاوه بر شستن - به قصد مسح دستی نیز بر روی آن محل بکشد.

(سؤال) کسانی که به موهای خود ژل می‎مالند، آیا اگر آب به خود سر برسد کفایت می‎کند یا باید به موهای روی سر هم آب برسد؟

(جواب:) برای مسح بنابر احتیاط باید به مقدار سه انگشت روی سر یا موهای جلوی سر مسح شود و اگر به موها چیزی مالیده که مانع رسیدن رطوبت مسح به این مقدار از موهاست اشکال دارد.

(سؤال) شخصی است که به دلیل ناتوانی جسمانی قادر به راه رفتن و وضو گرفتن نیست، اما اصرار دارد که حتما وضو بگیرد، آیا می‎تواند به جای وضو تیمم کرده و در صورت عدم دسترسی به خاک تیمم از آجر و یا موزاییک یا جایگزین دیگری استفاده کند؟

(جواب:) اگر توان وضو داشته باشد ولو به این که آب برایش حاضر کنید و در ظرفی مثل تشت وضو بگیرد باید وضو بگیرد و اگر به هیچ وجه توان وضو ندارد و می‎خواهد تیمم کند خاک پاک در اتاق ایشان همیشه باشد و بر آن تیمم کند.

(سؤال) آیا بلند بودن ناخن مشکلی برای وضو ایجاد می‎کند؟

(جواب:) اگر زیر ناخن چرک مانع وجود نداشته باشد به وضو ضرر نمی زند، بلکه

ناوبری کتاب