صفحه ۴۴۲

مسلمان از اهل کتاب باشد - که به نظر این جانب ذاتا پاکند - و از نجاسات عرضی، مانند شراب، خوک و امثال آنها اجتناب کنند و یقین به ملاقات ماهی با نجاسات ندارید خوردن آن مانعی ندارد.

(سؤال) این جانب و خانواده ام در خارج از کشوریم و هزینه عزاداری و پذیرایی مناسبت هایی چون محرم و... توسط ایرانی های مقیم آن جا تأمین می‎گردد و فی الجمله مطمئنیم گاهی درآمد آنان از طریق غیر شرعی و حرام تأمین می‎گردد. با توجه به آن که امکان تمایز بین منابع مالی میسر نیست، خواهشمند است نسبت به خوردن غذاها و نذورات راهنمایی بفرمایید؟

(جواب:) اگر یقین به حرام بودن غذایی که در اختیار شما می‎گذارند ندارید برای شما اشکال ندارد و تحقیق لازم نیست.

(سؤال) ما در کشور ژاپن زندگی می‎کنیم و از بازار مسلمین مواد غذایی خود را می‎خریم؛ آیا ذبیحه آنها که اکثرا از اهل سنتند اشکال دارد؟ ذبیحه اهل کتاب چه حکمی دارد؟

(جواب:) ذبیحه اهل کتاب برای ما حرام است، و اگر از مسلمان ذبیحه ای را خریدیم که او گفت به نحو حلال ذبح شده، یا احتمال دادیم به طریق شرعی ذبح شده، محکوم به حلیت است و استفاده از آن اشکالی ندارد. اکنون که یخچال و فریزر وجود دارد بهتر است ذبیحه حلال تهیه و در فریزر برای مدتی ذخیره شود و بالاخره لازم است برادران و خواهران مسلمان موازین اسلامی را رعایت کنند.

(سؤال) این جانب به یک بیماری مبتلا شده ام و دکترهای ایرانی داروهایی که تجویز کرده اند اثر بخشی آن بسیار کم است، اما اطبای افغانستان مقدار یک گرم و یا دو گرم تریاک در روز تجویز کرده اند استفاده آن چه حکمی دارد؟

(جواب:) در فرض سؤال، مصرف تریاک به مقدار ضرورت اشکال ندارد.

ناوبری کتاب