صفحه ۴۴۱

مسائل خوردنی ها و آشامیدنی ها

(سؤال) تخم مرغ هایی که ظاهر آن سفت نشده، همچنین تخم مرغ هایی که از شکم مرغ بعد از ذبح شرعی به دست می‎آیند در حالی که زرد رنگند آیا پاکند؟ خوردن آنها چه حکمی دارد؟

(جواب:) پاک بوده و خوردنشان هم اشکال ندارد.

(سؤال) آیا طوطی و بلبل حلال گوشتند؟

(جواب:) به غیر از پرندگانی که چنگال دارند و بنابر احتیاط واجب انواع کلاغ و هدهد، بقیه حلالند.

(سؤال) اگر یکی از حیوانات حلال گوشت مثل شتر، بز، گوسفند و یا گوساله از شیر سگ تغذیه کند حکم آن حیوان چیست ؟

(جواب:) اگر بره یا بزغاله از شیر خنزیر بخورد به حدی که گوشت و استخوان آن محکم شود، از آن بره و نسل آن باید اجتناب شود. ولی اگر مقدار کمی بخورد گوشت آن کراهت دارد و با هفت روز استبراء کراهت آن برطرف می‎شود و اگر تغذی از شیر سگ باشد دلیلی بر حرمت آن و نسل آن نیست و حکم طهارت و حلیت جاری است هرچند احتیاط خوب است.

(سؤال) اگر در کشور خارجی، غیر مسلمانی برای انسان غذای حلال (مثل ماهی) درست کند (مثلا رستوران ها که هم ماهی دارند و هم گوشت خوک و حرام)؛ آیا آن غذا حرام است ؟ چون بالاخره دست آشپزی که مسلمان نیست با غذا تماس پیدا خواهد کرد؟

(جواب:) اگر ماهی فلس دار باشد و اطمینان دارید هرچند توسط غیر مسلمان زنده از آب گرفته شده است و در خارج از آب مرده است (نه در آب) و آشپز غیر

ناوبری کتاب